Jaunais mācību atnāca atkalredzēsanās prieka piepildīts, jo visi skolojamie-kopā 241-, viņu vecāki un skolotāji ar nepacietību gaidīja tikšanos klātienē, iespēju pilnvērtīgi izbaudīt mācību procesu un sadarboties jauno kompetenču apguvē.

Gandarī tas, ka visi 9.klases absolventi turpina izglītošanos gan Varakļānu vidusskolā, gan citās skolēnu interesēm atbilstošās mācību iestādēs Madonā, Ogrē, Rēzeknē. 12.klasi absolvējušie 91,6% turpinās mācības dažādās Latvijas koledžās un augstskolās: LU medicīnas koledžā, Kultūras koledžā, Biznesa vadības koledžā un Latvijas vadošajās augstskolās- LU, RTA, LLA, RTA. Vēlam mūsu studentiem veiksmīgi iekļauties mācību procesā un godam absolvēt izvēlēto izglītības iestādi.

Šogad skolas gaitas uzsākuši 23 pirmklasnieki un 14 10.klases audzēkņi. Lai viņiem neapsīkst izziņas prieks un atklājas jaunas radošā potenciāla izpausmes iespējas.

Šis mācību gads ienes nozīmīgas pārmaiņas izglītības jomā, jo no 1. septembra pakāpeniski 1., 4., 7. un 10. klasēs sāk ieviest jauno mācību saturu un pieeju.

 
 
Šodien vārdadienas svin: Edijs, Edvīns

Tuvākie pasākumi un svētki