No 24.novembra līdz 30.novembrim tika veikta aptauja par aktivitātēm skolēnu atpūtas vietā jeb "spotiņā". Uz aptauju atbildējuši 33 respondenti klašu grupā 7.-12.klase. Pēc aptaujas rezultātiem var spriest, ka skolēni vislabprātāk apmeklētu galda spēļu vakarus un pašpārvaldes rīkotus pasākumus, kas notiktu "spotiņā". Tāpat plānots veidot dažādas domubiedru grupas. Šobrīd vairākums izteikuši vēlmi pievienoties grupām, kuru tēmas ir filmas un seriāli vai mūzika un māksla. Kopumā aptauja parādīja iepriecinošus rezultātus un to, ka skolēni ir ieinteresēti "spotiņa" pasākumos.

3.decembrī skolas pašpārvalde aicināja 11.klases skolēnus palīdzēt "spotiņa" labiekārtošanā. Klases stundas laikā tika veikti dažādi darbi un pēc padarītā tika izmēģinātas arī vairākas galda spēles.

Aktivitātes norisinās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros no 2021. g. 10. oktobra līdz 15. decembrim.

Pirmās aktivitātes "Spotiņā".
 
 
  
 
7.decembrī galda spēļu turnīrā "Kopā jautrāk" piedalījās 7.klase un 11.klase, bet 13.decembrī -10.klase. Rosība "spotiņā" sākusies. Izmantojot spēļu kārtis (“Stāstu stāstiem izstāstīt” u.c.) jaunieši sarunājās, dalījās pieredzē. Spēles veicināja komunikācijas, prezentācijas un argumentācijas prasmju attīstīšanu. Kvalitatīvas sarunas, kopā būšana brīvā atmosfēra uzlabo jauniešu psihoemocionālo stāvokli.
 
 
 
14.decemrī pašpārvaldes jaunieši tikās ,lai izvērtētu projekta norisi, pārrunātu  paveikto, akcentētu plusus un mīnusus. Apzinoties pašreizējos  covid ierobežojumus ,pašpārvalde nolēma , ka  turpmāk spēļu turnīri un sarunas spotiņā "Kopā jautrāk "tiks organizētas kā izaicinājumi klasēm.
 
 
 
 
 
Šodien vārdadienas svin: Ildze, Ilze, Izolde

Tuvākie pasākumi un svētki