22.septembrī Varakļānu vidusskolas skolēni apmeklēja Junior Achievement Latvija"Jauno uzņēmēju skolu 2020"Madonā.Ieguva informāciju un
praktisku pieredzi par inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām,darbojoties JAL programmās,tajā skaitā skolēnu mācību uzņēmumos.
 
 
 
No 14.- 18. septembrim Varakļānu vidusskolā notika 10. Klases iesvētības.
Katru dienu jaunie vidusskolēni pieņēma izaicinājumu iejusties noteiktā tēlā: Sengrieķu Dievi, pretējā dzimuma pārstāvji, nūģi,  panki vai sapņu komanda.
 Visas nedēļas garumā 12. klase bija sagatavojusi gan fiziskus, radošus un  klasi saliedējošus uzdevumus.
Piektdien, 10. zīmēja viens otra portretus un nodeva svinīgo zvērestu.
 
 
Gatavojotie vidusskolas 100 gadu jubilejai, skolā notika Dzejas dienām veltīts pasākums"  Dzejas žāvēšana 2020" .
 

100.vilcieniņš.

Skolai jau simtnieciņš

Iznāk vesels vilcieniņš

Pilns ar skaistiem sapņiem
Un ar bērnu smiekliem.
Tā nu brauc šis vilcieniņš
Desmit gadu desmitus.
 
Katram skola ir kā mājas,
Kur ne vienmēr labi klājas.
Citreiz paslīd kāja, 
Citreiz sabrūk stāja.
 
" Tā nu mums te visiem gāja," 
Stāsta skolas māja.
 
Katrīna Skutele 6.klase
 
 
 

8.septembrī Varakļānu vidusskolas 6.klases skolēni apguva dabaszinības Taudejāņu mežsaimniecībā. Skolēni devās uz Latvijas valsts mežu organizēto “Meža ekspedīciju”. Tas bija aptuveni 2 km garš pārgājiens ar 10 meža izziņas pieturām mežsaimnieku vadībā. Skolēni iepazina meža zinātni, skaitīja kokus, mērīja koku augstumu, noteica koku vecumu, būvēja tiltu, atklāja koksnes produktus, ieguva informāciju par meža retināšanu un jaunaudžu kopšanu.

Diena bija aizraujoša un izziņas bagāta!

 

 

 
 
 

Jaunais mācību atnāca atkalredzēsanās prieka piepildīts, jo visi skolojamie-kopā 241-, viņu vecāki un skolotāji ar nepacietību gaidīja tikšanos klātienē, iespēju pilnvērtīgi izbaudīt mācību procesu un sadarboties jauno kompetenču apguvē.

Gandarī tas, ka visi 9.klases absolventi turpina izglītošanos gan Varakļānu vidusskolā, gan citās skolēnu interesēm atbilstošās mācību iestādēs Madonā, Ogrē, Rēzeknē. 12.klasi absolvējušie 91,6% turpinās mācības dažādās Latvijas koledžās un augstskolās: LU medicīnas koledžā, Kultūras koledžā, Biznesa vadības koledžā un Latvijas vadošajās augstskolās- LU, RTA, LLA, RTA. Vēlam mūsu studentiem veiksmīgi iekļauties mācību procesā un godam absolvēt izvēlēto izglītības iestādi.

Šogad skolas gaitas uzsākuši 23 pirmklasnieki un 14 10.klases audzēkņi. Lai viņiem neapsīkst izziņas prieks un atklājas jaunas radošā potenciāla izpausmes iespējas.

Šis mācību gads ienes nozīmīgas pārmaiņas izglītības jomā, jo no 1. septembra pakāpeniski 1., 4., 7. un 10. klasēs sāk ieviest jauno mācību saturu un pieeju.

 
 
Šodien vārdadienas svin: Amālija

Tuvākie pasākumi un svētki