Mācību gads ir kā ceļojums un, izmantojot matemātisku precizitāti ,mēs to varētu satilpināt vienā lielā skolas somā.
Saliekot spilgtus uzvaras mirkļus mācību priekšmetu olimpiādēs un skanīgas dziesmas.
Mazo zinātnieku eksperimentus un sportistu veiksmes sacensībās.
Raitos dejas soļus un jautros kopābūšanas brīžus draugu pulkā.
 
Tradicionāli Vakarā par skolas godu, Skolas Goda grāmatā tiek ierakstīts kāds no divpadsmitajiem. Šogad tā ir Simona Pastare.
Pasākumā apbalvojām skolēnus, kuri ar panākumiem piedalījušies  mācību priekšmetu olimpiādēs un sporta sacensībās un godam nesuši Varakļānu vidusskolas vārdu novadā, reģionā un valstī. 
Paldies par jauko koncertu dalībniekiem , kolektīvu vadītājiem un Varakļānu mūzikas skolai.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piedaloties konkursā "Tīrai Latvijai ",ikkatrs tā dalībnieks veicina videi kaitīgu preču nenonākšanu dabā un
to pārstrādi otrreizējās izejvielās, saudzējot vidi un taupot resursus. Mūsu skolas skolēni  savāca
70 kg izlietoto bateriju / 0,27 kg uz vienu skolēnu/, kā arī 980 kg makulatūras un
420 kg papīra iepakojuma /5,47 kg uz 1 skolēnu/. 
 
 
23.aprīlī Gulbenes novada Stāmerienas pilī notika Skatuves runas konkursa 2.kārta. No mūsu skolas šajā konkursā piedalījās Emīlija Latkovska 1.klase (skolotāja Ināra Laura), Lelde Kokare 5.klase, Eduards Āboliņš 7.klase (skolotāja Ingrīda Melne). Visi trīs skolēni ieguva 2. pakāpes diplomu! Priecājamies par šajā dienā izbaudītajām emocijām - sniegputeni pavasarī, senatnīgo Stāmerienas pils auru un pieredzi uzstāties!
 
 
 
 
11.aprīlī 3.klases skolēns Ronalds Odumiņš ( skolotāja Līga Mālniece) piedalījās Madonas un Varakļānu novada izglītības iestāžu 3.klašu erudīcijas konkursā "Matemātika skaitļos un dzīvē". Ronaldam Odumiņam 2.vieta! Apsveicam!
 
 
 
Madonas un Varakļānu novadu skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudē -skatē piedalījās pieci Varakļānu vidusskolas tautas deju kolektīvi (vadītāja Ilona Balode)
1.-2.klašu deju  kolektīvs- 1.pakāpe
3.-4.klašu deju  kolektīvs-1.pakāpe
5.-9.klašu deju kolektīvs -2.pakāpe
TDK "Juntars" -2.pakāpe
TDK "Ausmeņa"-2.pakāpe
Liels paldies skolotājai Ilonai  par ieguldīto darbu, motivējot skolēnus dejot. 
Paldies  vecākiem un skolotājiem par atbalstu deju skatē. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šodien vārdadienas svin: Marija, Marika, Marina

Tuvākie pasākumi un svētki