20.martā iestājās astronomiskais pavasaris, un senatnē latvieši tieši šajā laikā svinēja Lielo dienu. Viena no Lieldienas tradīcijām ir pēršanās ar pūpoliem un plaucētiem zariņiem, saucot: "Apaļš kā pūpols, vesels kā rutks! Slimība ārā, veselība iekšā!" Tāpēc arī mazie folkloras draugu pulciņa dalībnieki šajā rītā nopēra Varakļānu vidusskolas saimi, lai visi būtu veseli, moži, gudri un sprigani.
 
 
8.martā Varakļānu vidusskolā notika skatuves runas konkursa 1.kārta. Tajā piedalījās 20 skolēni dažādās vecumu grupās. Žūrijas komisija 4 skolotāju sastāvā – Ingrīda Melne, Sanita Zaburdajeva, Anita Saleniece un Aija Caune – izvērtēja skolēnu sniegumu.
1.klasē 1.vietu ieguva Emīlija Latkovska, skolniece izvirzīta uz 2.kārtu Gulbenē
2.-3.klašu grupā  1.vietu ieguva Miks Kivlis( 2.kl.) arī izvirzīts uz 2.kārtu. 2.vietu ieguva Matilde Urka ( 2.kl.) un Kintija Brenča ( 2.kl.), 3.vietu ieguva Maija Kanča ( 3.kl.) un Anete Kanča ( 2.kl.), Atzinību ieguva Emīls Sondors ( 2.kl.)
4.-6.klašu grupā 1.vietu ieguva Lelde Kokare ( 5.kl.), skolniece izvirzīta uz 2.kārtu, 2.vietu ieguva Patrīcija Saleniece ( 5.kl.) un Kimberlija Kordule ( 4.kl.), 3.vietu ieguva Dilara Svalbe (5.kl.)  un Alise Čača ( 6.kl.)
7.-9.klašu grupā 1.vietu ieguva  Eduards Āboliņš ( 7.kl.), skolnieks izvirzīts uz 2.kārtu, 2.vietu ieguva Rūdolfs Mālnieks ( 7.kl.), 3.vietu ieguva Dāvis Dūda ( 7.kl.), atzinību ieguva Matīss Gruduls ( 7.kl.)
Skolēnus 4.-6.kl. un 7.-9.kl. grupā sagatavoja skolotāja Ingrīda Melne. 1.kl.sagatavoja skolotāja Ināra Laura, 2.kl. -  skolotāja Ilze Eiduka, 3.kl. sagatavoja skolotāja Līga Mālniece, 4.kl.-  skolotāja Sandra Grudule.
 
 

Latviešu valodas aģentūras rīkotajā konkursā "Kas ir Tavs varonis šodien?" piedalījās 1202 radošie darbi: esejas, dzejoļi, domraksti un zīmējumi no Latvijas un latviešu skolām ārzemēs.

Izrādās, ka vislielākais varonis bērniem ir mamma, tad seko tētis, vecvecāki, brāļi un māsas, ugunsdzēsēji, zemessargi un ārsti. Atzinību ir ieguvis ir 2. klases skolnieces Leldes Sondores darbs. Viņa uzrakstīja sirsnīgu darbu "Mans varonis - tētis". Apsveicam Leldi!

 
Varakļānu vidusskolas skolēnu pašpārvaldes komanda Sigita Kanča,Anna Mālniece un Rinalds Latkovskis( sk. Aina Kazāka) no 15.-17. martam piedalījās iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam "Kontakts" mācībās. Jaunieši mācījās darot- veidoja un vadīja nodarbības,diskutēja par problēmām un meklēja risinājumus, piedalījās dažādās aktivitātēs, iepazinās ar projekta pieteikuma būtiskākajām sadaļām un veidoja savu projekta pieteikumu un izvērtēja citu komandu pieteikumus. Paldies JSPA neformālās izglītības mācību vadītājiem Rinaldam un Sergejam. 
 
 
 
 
 

8.marts, pēdējā skolas diena pirms pavasara brīvdienām, bija lieliski piemērota klases vakaram 3.klasē.

Klases vakara "Kādi mēs esam?" mērķis bija saliedēt klases kolektīvu un attīstīt sadarbības prasmes, mācīt galda kultūru, attīstīt spēju būt spēles vadītājam. Skolēniem bija jāsagatavo aktivitāte/-tes klases vakaram. Klases vakars izdevās lielis ks! Paldies vecākiem par atbalstu! Audzinātāja Līga Mālniece.

 

 

 
8. martā Varakļānu vidusskolas komanda AQUAM VIVAM (Māra Melne, Rūta Grudule, Dita Āboliņa, Katrīna Skutele, Andra Svilāne, Karīna Vingre, skolotāja Ilga Krūmiņa) piedalījās Madonas Valsts ģimnāzijas rīkotajā pasākumā "Mans ūdens izglītības centrs". Meitenes radīja ideju par vides izglītības centra izveidi Varakļānos, kas  sniegtu zināšanas, radītu interesi, veidotu izpratni par viena no dabas resursiem – ūdens nozīmīgumu dabā, sadzīvē, jebkurā tautsaimniecības jomā, veicinot ikviena sabiedrības locekļa līdzatbildību ūdens efektīvai, ilgtspējīgai izmantošanai un kvalitātes saglabāšanai. Pasākuma laikā tika prezentēta centra izveides ideja, kā arī bija iespēja piedalīties dažādās izzinošās un jautrās aktivitātēs par un ap ūdeni. Meitenes ieguva ATRAKTĪVĀKĀS KOMANDAS titulu.
 
 
 
 
 
Šodien vārdadienas svin: Maiga, Milija

Tuvākie pasākumi un svētki