3.martā Varakļānu vidusskolā notika 6. skolēnu starpnovadu ZPD konference, kurā tikās Riebiņu un Varakļānu audzēkņi. Skolēni darbus aizstāvēja humanitāro, dabas zinību un sociālo zinību jomās. Darbu temati bija interesanti un daudzveidīgi. Skolēni pētīja valodas jautājumus, vēsturi, tradīcijas ,veselīgu dzives veidu, atpūtas iespējas novadā , skaņas ierīces , apskaņošanu pasākumos, SMU darbību, jauniešu fiziskās aktivitātes, sociālo portālu lietošanu un atkarību no sociālajiem tīkliem. Divas jaunietes aizstāvēja savu biznesa plānu.Gandarījums par paveikto darbu gan audzēkņiem ,gan viņu pedagogiem.
 
 
 
 
 
4.martā notika 1.-4.klašu Dabas olimpiāde. Klases bija sagatavojušas prezentācijas par 2016.gada dzīvniekiem-āpsi,dižraibo dzeni un Latvijas dabas simboliem-margrietiņu, ozolu,bizmārīti. Skolēni  piedalījās trijās darbnīcās: " Sākums un beigas" ," Burtu labirints"  un " Atpazīsti dabas objektu" .Darbnīcās skolēni parādīja savas zināšanas par  dabas parādībām, ārstniecības augiem, upēm ,ezeriem, gadalaikiem.Pasākumu organizēja un vadīja 7.klase. Paldies.
 
 
 
 
29.februārī 10.klases skolēni Juris Erels un Gundars Vīgulis piedalījās projekta " Esi līderis!" biznesa simulācijas spēlē Rēzeknē. 34 skolu konkurencē izcīnīja 14. vietu.
 
19.februārī notika 3.-6.klašu pasākums " Krāsu karuselis"- jautras stafetes,erudīcijas konkursi, interesantas  krāsu pasakas un zīmējumi.
 
 
Projektu nedēļā 2.-4.klašu skolēni apmeklēja pilsētas muzeju, bibliotēku,baseinu tikās ar novada uzņēmējiem, ugunsdzēsēju, medicīnas darbinieku, gatavojās vecmāmiņu pēcpusdienai. 5.-9.klašu grupas skolēni iepazīnās ar finanšu pratības un mediju pratības tēmām . Darbojās globālās izglītības projektā " Es skolā"  un  10.februārī piedalījās Ēnu dienās.Vidusskolēni izstrādāja un aizstāvēja ZPD.
 
 

Ar jautru noskaņojumu un gaišām domām iesākās 5.februāra rīts Varakļānu vidusskolas 1. klases skolēniem, jo pēc pāris stundām visi varēja piedalīties pasākumā "100 dienas skolā". Rodas jautājums- pa kuru laiku tās jau ir pagājušas? Bet ir taču paveikts arī ļoti daudz - esam iemācījušies saskaitīt un atņemt 20 apjomā, burtus protam ne tikai izlasīt un uzrakstīt, bet iesaistīt arī vārdos, no kuriem, savukārt, veidojas teikumi. Mūsu labākais draugs ir grāmata, ar kuru var būt vienmēr kopā, un tā nekad neliedz savu padomu. Grāmata visus vienā mirklī paceļ sapņu zemē un ir tik labi un priecīgi!

1.klases audzinātāja Ināra Laura

 

 

Šodien vārdadienas svin: Evija, Jogita, Raita

Tuvākie pasākumi un svētki