Projekta " Izzini muzejā, meklē pilsētā, pastāsti skolā" šī gada tēma bija " Personības" . 5-8.klašu skolēni meklēja informāciju, pētīja muzeja materiālus, atbildēja uz dažādiem jautājumus par personībām -varakļāniešiem, kuri ar saviem darbiem un sasniegumiem zinātnē, mākslā, literatūrā , mūzikā un sportā ir pazīstami Latvijā un pasaulē.
 
 
4.novembrī 7.-8. ,9.-10.,11.-12.klašu grupās skolēni  tikās ar Varakļānu novada domes deputātiem Māri Justu, Modru Vilkaušu, Gunāru Gabrišu, Anitu Salenieci, Gunāru Puntužu. Deputāti pastāstīja par pašvaldības struktūru, funkcijām, komiteju un komisiju darbu, budžeta veidošanu. Atbildēja uz jauniešu jautājumiem.
 
 
Sestdien, 22.oktobrī, Varakļānu vidusskolas 4.a un 4.b klase (skolotājas I.Melne un L.Mālniece) palīdzējām sakopt katehētes, klostermāsas Tekliņas mājas apkārtni - sagrābt un aizvākt kritušās lapas un zarus. Bijām 20 dalībnieki.
 
Arī 7.a klases skolēni, piedalījās labo darbu veikšanas akcijā. Palīdzēja vientuļajai pensionārei, kura dzīvo Zaļajā ielā 23.  Pie pensionāres skolēni strādāja divas dienas. 13.oktobrī sakrāva šķūnītī malku, bet 20.oktobrī nogrieza nosalušās puķes, sazāģēja vecos dēļus (  ar motorzāģi palīdzēja Juris), kā arī novāca nolauztās ābeles zarus. Skolēni sajuta patiesu gandarījums par paveikto.(skolotāja Aija Caune)

 21.oktobris Varakļānu vidusskolas 1.- 4.kašu skolēniem noritēja neparasti. Šī bija pēdējā mācību diena pirms rudens brīvdienām un arī Teātra diena. Skolēni varēja noskatīties divus lugu iestudējumus - “Pīlēns prātotājs”, ko rādīja Degumnieku pamatskolas skolēni ( skolotāja Zita Juste) un mūsu skolas teātra pulciņa izrādi “Peļu stunda pagrabā”(skolotāja Ingrīda Melne). Jauki, ka skatītāju pulkā bija ne tikai mūsu sākumskolēni un skolotājas, bet arī draugi no bērnudārza.

 

 

 

 
20.oktobrī skolā notika krievu valodas pēcpusdiena " Язык мой- друг мой" . Pasākumā viesojās teātra studija" Joriks" dalībnieki, kuri skolēnus iepazīstināja ar Sergeja Jeseņina daiļradi, pārbaudīja skolēnu zināšanas  par krievu tautas pasakām un iemācīja rotaļas. Pasākumā piedalījās Murmastienes , Dekšāru, Sīļukalna, Galēnu, Barkavas un Varakļānu 6.-9.klašu komandas. 
 
 
  
5.oktobrī notika orientēšanās sacensības. 
Rezultāti:
5.-8.klašu grupā 1.vieta 8.klasei, 2.vieta 7.b klasei, 3.vieta 7.a klasei.
9.-12.klašu grupā 1.vieta 11.klasei, 2.vieta 12.klasei, 3.vieta 9.klasei.
 
 
Šodien vārdadienas svin: Ardis, Ingrīda

Tuvākie pasākumi un svētki