Cilvēki audzē piectūkstoš rožu vienā paša dārzā … un neatrod to, ko meklē...Un tomēr to, ko viņi meklē, var atrast vienā pašā rozē vai ūdens lāsē …
/Mazais princis/
Lai jums izdodas , divpadsmitie!
 
 
 
 
 
Šī gada 19.maijā Varakļānu vidusskolā notika Projekta darbu aizstāvēšana 12.klasei.
Samanta Mediniece un Renārs Kalniņš prezentēja pētījumu“Tūrisma ceļvedis ģimenēm ar bērniem Varakļānu apkārtnē”(darba vadītāja Aina Kazāka) .Skolēniem nācās apzināt, apkopot un atlasīt ļoti lielu informācijas apjomu, ko digitalizētā veidā pasniegt ceļotājiem. Projekta darba rezultātu- izstrādātus ceļojumu maršrutus ģimenēm ar bērniem skolēni piedāvās Varakļānu Tūrisma informācijas centram un Varakļānu pašvaldībai.
Indra Grudule un Sendija Upīte  veica pētniecisko darbu par ekrānierīču lietošanas ietekmi uz skolēnu stāju (darba vadītāja Inga Strode). Meitenes galarezultātā ir izveidojušas vingrojumu kompleksu video formātā, kuru piedāvās skolēniem un skolotājiem stundām un starpbrīžiem.Projekta rezultātā ir apgūtas sadarbības un digitālās prasmes, risinātas problēmas.
Edvards Mālnieks sadarbībā ar pašvaldību realizēja projektu-sabiedrisko darbu,- talku 11-12. klases skolēniem (darba vadītāja Margarita Selicka). Talkas mērķis bija sakopt Varakļānu  kapu Brīvības cīņu piemiņas vietu pirms 11. novembra - Lāčplēša dienas.  Tika apgūtas svarīgas pilsoniskās līdzdalības prasmes.Edvards talkas ideju gatavs piedāvāt  11. klases skolēniem, kuriem projekta darbi būs nākamgad.
Patrīcija Masaļska, Inta Savicka un Elīza Kanča veica  sabiedrisko darbu “Jauniešu pasivitātes mazināšana Varakļānu vidusskolā, uzlabojot to mentālo veselību caur dažādām aktivitātēm” (Darba vadītājas Margarita Selicka un Aina Kazāka).  Projekta darba mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar ceļošanas, brīvprātīgā darba un projektu iespējām, kas ir labs veids, kā uzlabot mentālo veselību, pašsajūtu, un iegūt nozīmīgu pieredzi. Lai to īstenotu, meitenes izveidoja divas nodarbības Varakļānu vidusskolas skolēniem.Rezultātā iegūta pieredze problēmrisināšanā un pašvadītā mācīšanā.
 Ilvars Upenieks aizstāvēja dizaina risinājuma darbu “Shelter” (darba vadītāja Lolita Briška). Rezultātā tika izveidots prototips skolas autobusa pieturvietas nojumei skolas teritorijā. Darba procesā tapa rasējums Tinkercad programmā, kam sekoja prototipa printēšana 3D printerī  9 stundu garumā. Ilvaram  nācās daudz komunicēt , apgūt digitālās un prezentācijas prasmes.
Kristaps Kostukevičs un Toms Kalniņš aizstāvējā darbu “Nevēlamo ziņu noslēpšana ziņu portālos” (vadītāja Ilze Strode). Mērķis bija izveidot programmu, kas palīdzētu cilvēkiem noslēpt kādas konkrētas ziņas interneta vietnēs. Tā  ir domāta cilvēkiem ar mentālās veselības problēmām, kurus uztrauc informācija, kas izraisa stresu vai uzmācīgas idejas, piemēram karš, politika, veselība, u. tml. Ideja par programmu virzījās uz priekšu, bet, kā jaunieši paši atzīst, nedaudz pietrūka zināšanu. Tomēr ir gatavi  kādreiz nākotnē  pilnveidot šo projektu uz visiem 100%.Projekta darbu Varakļānu vidusskolā koordinēja skolotāja Margarita Selicka.
 
 
 
 
Pavasaros viens no visvairāk gaidītākajiem notikumiem skolā ir došanās klases ekskursijā. 23.maijā, Varakļānu vidusskolas 2.klase, programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros apmeklēja Krustpils pili, muzejpedagoģisko programmu "Gaisma pašu rokām". Tālāk skolēni devās uz Jēkabpils "Mežaparku", kur izmēģināja kameršļūkšanas trasi, un Mini Zoo "Karlīnas", kur nesteidzīgi varēja apskatīt, pabarot un samīļot dažādus eksotiskos putnus un dzīvnieciņus, uzdot jautājumus saimniekam. Atpakaļceļā apskatījām Odzienas pili. Paldies Gustava mammai un Baibas mammai par sniegto atbalstu ekskursijas laikā, kā arī paldies Varakļānu novada pašvaldībai par transportu un atsaucīgajiem šoferīšiem. 
 
 
 
 
Š.g. 19.aprīlī alternatīvās krievu valodas stundas ietvaros 11.klasei bija uzaicinātas ukraiņu mammas un bērni,lai pagatavotu nacionālo ēdienu-vareņikus. Visiem bija iespēja iepazīties ar gatavošanas procesu,tajā iesaistīties un pagaršot. Iznāca ļoti garšīgi!
 
 
 
 
Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet...
Iesim
Saņemt un starot
Un dot.
/ O.Vācietis /
 
Pēdējais zvans 9.klasēm.
 
 
 
 
 
 
 
Varakļānu vidusskolas  8. klases skolniece  Karīna Vingre ar darbu "Visas iespējamās krāsas uz vienas planētas”  un Andra Svilāne ar darbu  “Dabas daudzveidība manas mājas apkārtnē” piedalījās Esri Eiropas ĢIS Skolu programmas rīkotajā konkursā "Dabas daudzveidība" . Abas meitenes 7.-9.klašu grupā saņēma augstāko žūrijas  novērtējumu un veicināšanas balvas. Augstāk novērtēto Kartes stāstu vidū ir arī Ievas Veipas( 7.klase)kartes stāsts "Dažādais purvs".Sveicam !  
Šī konkursa mērķis bija aicināt skolēnus parādīt savas tehnoloģiju izmantošanas prasmes, patstāvīgi izveidojot radošu stāstu par dabas daudzveidību, izmantojot ģeogrāfisko informācijas sistēmu ražotāja Esri kartes stāstu veidošanas rīkus ArcGIS StoryMaps un Esri StoryMaps.
Skolotājas konsultantes Inga Strode un Aina Kazāka.
 
Šodien vārdadienas svin: Valdemārs, Valdis, Voldemārs

Tuvākie pasākumi un svētki