11.novembrī  5.-12. klašu skolēni piedalījās projekta 'Kontakts' aktivitātes "Kopā radām " laikā tapušās radošo darbu  izstādes "Saruna" atklāšanā. 
Jaunieši noskatījās  Elīzas Kančas  radošā darba “Vienlīdzība” video prezentāciju.Pašpārvaldes pārstāves Samanta Mediniece un Laima Melne pastāstīja par projekta 'Kontakts" mērķiem, realizēto un iecerēm ilgtermiņā, prezentēja skolēnu  aptaujas rezultātus. Skolēni tika informēti par  to, kas ir mentālā veselība un kas jādara, lai katrs varētu uzlabot savu mentālo veselību.  
 
 
 
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas
2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros
 
 
17.novembrī plkst. 13:10 skolas aktu zālē koncerts
'Latvija skan"
 Varakļānu vidusskolas literārā konkursa dalībnieki apmeklēja  Krišjāņa Barona muzejā izstādi,, Lobs ar lobu sasatyka,, Šajā patriotiskajā nedēļā bērni iepazinās ar Barontēva vākumu un redzēja ozolkoka durvis- aiz kurām ,, dzima mūsu LATVIJA,, un Vidzmuižas Annuža izrādīja savas māsas- Latgales kongresa delegātes- tautastērpus.Skolēni devās ekskursijā arī uz Nacionālo bibliotēku,Varakļānu vidusskolas absolvents Roberts Seržans iepazīstināja ar bibliotēkas izstāžu zālēm, lasītavām,eksponātu kolekcijām un grāmatu restaurācijas procesa posmiem.
 
 
 
Novembris-Latvijas mēnesis.
11.novembrī notika 1.-4.klašu pasākums "Latvija manā stundu sarakstā",kurā skolēni stāstīja par Latvijas dabas objektiem, ievērojamām personībām, kultūrvēsturiskajiem objektiem un Latvijas simboliem. Kopīga laviešu dziesmu dziedāšana radīja patriotisku  gaisotni.
 
 
 
4.novembrī notika pašpārvaldes projekta “Kontakts“ aktivitāte “Ejam kopā” . 5.-12.klašu jauktās komandas orientējās dabā , veicot interaktīvus uzdevumus. Aktivitātes laikā komandas sadarbojoties veidoja video materiālus, kopīgus fotoattēlus. Orientēšanās galamērķī – skolas aktu zālē , dalībniekus “sagaidīja “bagātīgi pārtikas “grozi” ar dažādiem našķiem.
Jaunieši darbojoties jauktās komandās  pilnveidoja komunikācijas prasmes , toleranci un empātiju. Iepazina  jauniešus, ar kuriem ikdienā viņiem nav kontakta. Komandas veica uzdevumus un piedalījās pašpārvaldes kahoot testā par skolu un pilsētu.
 
 
 
 
 
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas
2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros
 
 
 
 
 
5.-6.klašu skolēniem nodarbība par higiēnu un veselīgu dzīves veidu.
 
Šodien vārdadienas svin: Ardis, Ingrīda

Tuvākie pasākumi un svētki