Ziema, Rīts , -220 C ,Lausks, 8.decembris....
 
 
 
 
 

No 24.novembra līdz 30.novembrim tika veikta aptauja par aktivitātēm skolēnu atpūtas vietā jeb "spotiņā". Uz aptauju atbildējuši 33 respondenti klašu grupā 7.-12.klase. Pēc aptaujas rezultātiem var spriest, ka skolēni vislabprātāk apmeklētu galda spēļu vakarus un pašpārvaldes rīkotus pasākumus, kas notiktu "spotiņā". Tāpat plānots veidot dažādas domubiedru grupas. Šobrīd vairākums izteikuši vēlmi pievienoties grupām, kuru tēmas ir filmas un seriāli vai mūzika un māksla. Kopumā aptauja parādīja iepriecinošus rezultātus un to, ka skolēni ir ieinteresēti "spotiņa" pasākumos.

3.decembrī skolas pašpārvalde aicināja 11.klases skolēnus palīdzēt "spotiņa" labiekārtošanā. Klases stundas laikā tika veikti dažādi darbi un pēc padarītā tika izmēģinātas arī vairākas galda spēles.

Aktivitātes norisinās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros no 2021. g. 10. oktobra līdz 15. decembrim.

Pirmās aktivitātes "Spotiņā".
 
 
  
 
7.decembrī galda spēļu turnīrā "Kopā jautrāk" piedalījās 7.klase un 11.klase, bet 13.decembrī -10.klase. Rosība "spotiņā" sākusies. Izmantojot spēļu kārtis (“Stāstu stāstiem izstāstīt” u.c.) jaunieši sarunājās, dalījās pieredzē. Spēles veicināja komunikācijas, prezentācijas un argumentācijas prasmju attīstīšanu. Kvalitatīvas sarunas, kopā būšana brīvā atmosfēra uzlabo jauniešu psihoemocionālo stāvokli.
 
 
 
14.decemrī pašpārvaldes jaunieši tikās ,lai izvērtētu projekta norisi, pārrunātu  paveikto, akcentētu plusus un mīnusus. Apzinoties pašreizējos  covid ierobežojumus ,pašpārvalde nolēma , ka  turpmāk spēļu turnīri un sarunas spotiņā "Kopā jautrāk "tiks organizētas kā izaicinājumi klasēm.
 
 
 
 
 
 
Akcija "Izgaismo savu skolu Latvijas dzimšanas dienā"
 
17. novembrī notika erudīcijas konkurss “Latvijai 103”
vietnē Kahoot.it .Piedalījās 85 Varakļānu vidusskolas skolēni. 
Konkursa uzvarētāji 
9.-12.klašu grupā
1.vieta Kristaps Kostukevičs 11.klase
2.vieta Lauris Svilāns 9.klase
3.vieta Rinalds Eiduks 9.klase
5.-8.klašu grupā
1.vieta Karīna Vingre 7.klase
2.vieta Māra Melne 6.klase
3.vieta Markuss Kazāks 7.klase
Apsveicam!
 
 

 

 

Pirmās divas dienas pēc attālinātajām mācībām Varakļānu vidusskolā tika pavadītas produktīvi, darbojoties projekta "Labbūtības ceļakarte skolā" aktivitātē “Radi spotiņu”. Darbnīcas laikā skolēni paši šuva pufus, kas atradīsies skolēnu atpūtas stūrītī.

Darbnīcā skolēni varēja atsvaidzināt savas zināšanas šūšanā un uzzināt, kā notiek pufu šūšana no idejas līdz pat gala rezultātam. No sākuma tika nomērīti un sagriezti izmantotie materiāli – dermatīns un agrotīkls. Agrotīkls kalpoja kā pufu odere. Pufi pildīti ar putuplasta bumbiņām. Pateicoties veiksmīgajai darbu sadalei, ātri vien tika pabeigti 20 pufi.

Darbnīcā darbojās gan skolēni no skolas pašpārvaldes, gan skolēni, kurus uzrunāja uzaicinājuma afiša. Taču visus vienoja vēlme palīdzēt spotiņa tapšanā.

Skolēniem visvairāk patika brīvā atmosfēra, kopības sajūta, aktīvā darbošanās, kopīgu risinājumu meklēšana, kā arī uzkodu galds. Vēl jaunieši atzina, ka izjutuši pacilātu noskaņojumu, jo varēja atkal satikt savus vienaudžus klātienē. Arī skolotājas bija noilgojušās pēc jauniešu skatieniem, smiekliem un teikumiem “Skolotāj, ko tagad darīt?”, “Bet mēs gribam tā”.

Paldies visiem iesaistītajiem par darbu!

Aktivitātes norisinās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros no 2021. g. 10. oktobra līdz 15. decembrim.
 
 
 
 
11. novembris-par Latvijas neatkarību kritušo karavīru piemiņas diena.
 
 
Šodien vārdadienas svin: Niklāvs, Nikolajs, Niks

Tuvākie pasākumi un svētki