Uzņemšanas noteikumi
Varakļānu vidusskolas 1. klasē
2023./2024. mācību gadā
 
 
Varakļānu vidusskola aicina vecākus pieteikt bērnus 1. klasē
2023./2024. mācību gadam.
 
Vecākiem, piesakot bērnu, jāuzrāda vecāka un bērna personu apliecinoši dokumenti un jāiesniedz:
♦ direktoram adresēts iesniegums (veidlapa skolas kancelejā vai skolas mājaslapā );
♦ bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u), (jāiesniedz līdz mācību gada sākumam);
 
Iesniegumu par uzņemšanu iespējams aizpildīt klātienē skolas kancelejā  vai iesūtīt elektroniski parakstītu  (veidlapa skolas mājaslapā)  skolas e-pastā: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
Dokumentu pieņemšana: vēlamspieteiktieslīdz 2023. gada  3.jūlijam skolas kancelejā darba dienās no plkst. 800 - 1600 . Neskaidrību gadījumos zvanīt uz  skolas kanceleju
(tālrunis 64807086).
 
 
Uzņemšanas
Varakļānu vidusskolas 10. klasē
2023./2024. mācību gadā
Priekšnoteikums skolēna uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības iestādē ir apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts.
2023./2024. mācību gadā Varakļānu vidusskolā izglītojamos uzņems vispārējās vidējās izglītības programmā :
  • valodas un sociālās zinātnes, kultūras virziens:
 pamatkursi: latviešu val. un literatūra, divas svešvalodas, matemātika, datorika, sports, fizika, ķīmija, bioloģija, vēsture un sociālās zinātnes, kultūra un māksla (mūzika vai vizuālā māksla, vai teātra māksla), ģeogrāfija, sports un veselība, dizains un tehnoloģijas, programmēšana; valsts aizsardzības mācība.
padziļinātie kursi:latviešu valoda un literatūra II, angļu valoda II, sociālās zinātnes II, kultūra un māksla II;
specializētie kursi:3D dizains;
projekta darbs.
  • matemātika un dabaszinātnes,programmēšanas virziens:
pamatkursi:latviešu val. un literatūra, divas svešvalodas, matemātika, programmēšana, sports, fizika, ķīmija, bioloģija, vēsture un sociālās zinātnes, kultūras pamati vai kultūra un māksla (mūzika vai vizuālā māksla, vai teātra māksla), ģeogrāfija, sports un veselība, dizains un tehnoloģijas; valsts aizsardzības mācība.
padziļinātie kursi:fizika, matemātika, programmēšana, ģeogrāfija;
specializētie kursi:3D dizains;
projekta darbs.
 
Papildus piedāvājam apgūt:
Skolā ir iespējams turpināt apgūt jaunsargu apmācības kursa 3.un 4. līmeni.
Sadarbībā ar biznesa biedrību Junior Achievement –Young Enterprise Latvija iespēja apgūt ekonomikas pamatus un praktiskā biznesa iemaņas, darbību SMU (Skolēnu mācību uzņēmumos).
Varakļānu novada pašvaldība piedāvā vispārējās vidējās izglītības posmā apgūt B kategorijas autoapmācības kursu.
Ir pieejama dienesta viesnīca.
Piesakoties mācībām vidusskolas 10.klasē klātienē jāiesniedz šādi dokumenti:
  • direktoram adresēts vecāku/ likumiskā pārstāvja vai pilngadīgā izglītojamā iesniegums (veidlapa skolas kancelejā , skolas mājas lapā);
  • apliecības par pamatizglītību, sekmju izraksta un pamatizglītības sertifikāta kopijas (iesniedzot uzrādāms oriģināls);
  • skolēna medicīnisko karte (veidlapa Nr. 026/u), vai ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.27/u, līdz mācību gada sākumam).
 
Dokumentu pieņemšana: vēlams pieteikties līdz 20.08.2023. darba dienās skolas kancelejā no plkst. 800 līdz 1600. Informācija pa tālruni 64807086.
 
 
 
Šodien vārdadienas svin: Maiga, Milija

Tuvākie pasākumi un svētki