1.
Balabolina
Valentīna
2.
Bārbale
Biruta
3.
Bārbale
Ineta
4.
Benislavskis
Armands
5.
Bikovsksa
Ināra
6. 
Brice
Biruta
7.
Broka
Aija
8.
Garanča
Mārīte
9.
Golubcovs
Laimonis
10.
Ivanavska
Aldona
11.
Jaunzema
Dina
12.
Krūmiņš
Arturs
13.
Latkovskis
Guntars
14. 
Mālniece
Ineta
15.
Mālniece
Lilija
16.
Meženieka
Gita
17. 
Murinskis
Andris
18.
Nagle
Dace
19.
Pauniņa
Inga
20.
Pūrītis
Rolands
21.
Reine
Inese
22.
Saleniece
Ilze
23.
Sondore
Mārīte
24.
Sprukstiņa
Aina
25.
Sprukstiņa
Ilga
26.
Strode
Biruta
27.
Svilāns
Raitis
28.
Šķens
Ivars
29.
Upenieks
Uldis
30.
Žunda
Ināra