Daleckis Juris

Direktors

Saleniece Anita

DV māc.darbā, kultūras vēsture, latviešu val.

Kazāka Aina

DV audz.darbā, ģeogrāfija

Briška Lolita

Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm), tehniskā grafika, vizuālā māksla

Caune Aija

Latviešu val.

Dalecka Ingrīda

Latvijas un pasaules vēsture,   sociālās zinības, sociālais pedagogs

Eiduka Ilze

Sākumskola

Stiuka Ilze

Sākumskola

Grudule Sandra

Sākumskola

Mārīte Nagle

Sākumskola

Elizabete Birule

 Psihologs

Krūmiņa Ilga

Ķīmija, fizika, dabaszinības

Laura Ināra

Sākumskola, speciālās izglītības pedagogs

Ilona Balode

Interešu izglītības skolotājs

Mālniece Līga

Matemātika

Mālnieks Jānis

Mājturība un tehnoloģijas (zēniem)

Mālniece Maija

Matemātika

Melne Ingrīda

Sākumskola

Mozga Ieva

Angļu val.

Harkova Margarita

Sociālās zinības, vizuālā māksla

Stepiņa Velga

Angļu val.

Strode Ilze

Fizika, informātika, matemātika ,programmēšanas pamati

Strode Inga

Bioloģija ,dabas zinības

Strods Arvis

Sports

Tumane Ārija

Mūzika

Zaburdajeva Sanita

Bibliotekāre

Margarita Harkova

Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības, psiholoģija

Inese Prusakova

Logopēds, krievu val.

 

 
Šodien vārdadienas svin: Ēriks, Inese, Inesis

Tuvākie pasākumi un svētki