Skolotāju diena
 Sporta diena
Dienas un nakts orientēšanās
Pilsonības nedēļa
Ziemassvētku pasākumi
Piedalīšanās konkursos
Literārajos jaunrades konkursos
Erudīcijas konkursi
„Kas jauns?”
„ZZ  čempionāts”
Vizuālās mākslas konkursos
Vides izglītības konkursos
Skatuves runas konkurss ”Ziemas mozaīka”
Zvaigžņu spēle basketbolā
Izlaušanās no skolas
Retro balle
Interaktīvs māmiņu dienas pasākums
Vakars par skolas godu
Pašpārvaldes projekts „Bērni bērniem”
Vasaras nometnes
 
Šodien vārdadienas svin: Marija, Marika, Marina

Tuvākie pasākumi un svētki