1.
Bernāns
Ainārs
2.
Brokule
Solvita
3.
Cīrulis
Imants
4. 
Dambenieks
Dainis
5.
Eiduks
Gatis
6.
Jokuma
Kristīne
7. 
Kolnejs
Raimonds
8.
Kokars
Valters
9. 
Kozule
Kristīne
10.
Krūmiņa
Kristīne
11.
Mālniece
Mārīte
12.
Nagle
Santa
13 
Saleniece
Sandra
14.
Salenieks
Jānis
15.
Smeltere
Inese
16.
Stafeckis
Aivars
17.
Stalidzāne
Irēna
18.
Stivka
Maruta
19.
Svilāne
Kristīne
20.
Tomiņš
Raitis
21
Zepa
Ieva
22.
Zvīdre
Renāte