1.-4.klašu Teātra pulciņš
Varakļānu vidusskolā darbojas vairāk nekā 10 gadus. Bērniem tiek dota iespēja radoši izpausties, iejusties dažādos tēlos, ar dažādiem uzvedumiem bagātināt skolas un novada pasākumus. Apmeklējot Teātra pulciņa nodarbības, bērni mācās darboties komandā, kļūst atvērtāki, drošāki un mācās prasmi uzstāties.
Interešu izglītības programma „Daba un cilvēkvide" dod iespēju ļoti daudzveidīgās formās ikvienam piedalīties dabas vides un cilvēkvides attiecību harmonizēšanā, kultūrvides un pilsoniskās apziņas veidošanā. Skolēni attīsta novērošanas, vispārināšanas, vērtēšanas un prognozēšanas, kā arī pētnieciskā darba prasmes. Aktīva darbošanās motivē skolēnus mainīt ikdienas paradumus uz videi draudzīgākiem un būt gataviem aktīvai līdzdalībai vides aizsardzībā.
Esam piedalījušies dažādos eseju, fotogrāfiju, vides spēļu konkursos, talkās, akcijās, Dabas muzeja un Latvijas finiera organizētos konkursos, nometnēs, kā arī novada, starpnovadu, valsts un starptautiskos projektos, ieguvuši godalgotas vietas. Esam veidojuši tūrisma takas Varakļānos, rakstījuši projektus un piedalījušies dabas vēstniecības veidošanā. Par vides jautājumiem ir notikusi sadarbība ar Varakļānu novada muzeju, Teiču rezervātu, Rāznas nacionālo parku.
 
 Mākslu interešu izglītības programmas sniedz iespēju skolēniem radoši izpausties, apgūt dažādas mākslas tehnikas un ar labiem panākumiem piedalīties skolas, valsts un starptautiskā mēroga konkursos un izstādēs. Lietišķās mākslas nodarbībās skolēni iegūst praktiskas iemaņas dažādu   izstrādājumu izgatavošanā, vizuālās mākslas nodarbībās – iespēju savas domas izteikt ar vizuālajiem izteiksmes līdzekļiem.
 Varakļānu vidusskolā darbojas futbola pulciņš un Madonas BJSS futbola grupas 2 vecuma posmos. Varakļānu futbola komandas piecās vecuma grupās piedalās Madonas novada atklātajā futbola čempionātā un 4 grupas piedalās Ziemeļaustrumu futbola līgas jauniešu čempionātos vasarā āra un ziemā telpu futbolā. Nodarbības apmeklē 60 – 70 skolas audzēkņi.
 
 
 
 
 
 
 Popgrupas pulciņā bērniem tiek attīstītas vokālās un muzikāli ritmiskās iemaņas. Bēni mācās uzstāties publikas priekšā. Pulciņā tiek sagatavoti muzikāli priekšnesumi, kas papildina skolas un novada pasākumus.
 Tūrisma pulciņš.Programmas ietvaros pulciņa dalībniekiem ir dota iespēja attīstīt fiziskos dotumus, nodrošināta vide arī radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai, kā arī attīstītu pozitīvas personības īpašības – sadarbības prasmes, izpalīdzību, draudzīgumu. Tiek organizēti pārgājieni un orientēšanās sacensības.

 Grāmatu draugi . Pulciņu apmeklē zinātkāri sākumskolas skolēni, kuri mīl lasīt grāmatas, pētīt enciklopēdijas, interesējas par informāciju, kuru var iegūt internetā. Nodarbībās skolēni paplašina savu redzesloku, iemācās laiku pie datora pavadīt lietderīgi, orientējas bibliotēkas krājumā. Tie ir pirmie soļi arī informācijpratībā – spējā atrast, atlasīt, novērtēt, pārvaldīt un izmantot dažāda veida informāciju.

Interešu izglītības programmā "Improvizācijas teātris" ir lieliska  iespēja sevi pilnveidot, gan runas mākslā, gan aktiermeistarībā. Intensīvi līdzdarbojoties, var pārvarēt savu kautrīgumu un bailes no uzstāšanās publikas priekšā. Pakāpeniski pierodot pie skatuves un dažādām improvizācijas tehnikām, jaunietis pierod brīvi kustēties, runāt, improvizēt un prezentēt sevi. Improvizācija rosina iztēli un nepiespiestu domu, ideju plūsmu. 
   

 
 

 

 
Šodien vārdadienas svin: Anda, Andīna

Tuvākie pasākumi un svētki