Varakļānu vidusskolā apstiprinātais mācību grāmatu saraksts
 
2018./19. m.g.
 1. klase
 
 1. “Zīle”- ābecīte 1. klasei- “Zvaigzne ABC”, 1999.
 2. “Mazā zīle”- latv. val. 1.kl.- “Zvaigzne ABC”, 2005.
 3. “Zīle” –Latv. val 1.kl.- “Zvaigzne ABC”, 2000.
 4. Mencis (sen.), Sūniņa “Matemātika 1.kl”- “Zvaigzne ABC”, 2007.
 5. “Izzini pasauli 1.kl.”- “Zvaigzne ABC, 2005.
 6. Vilkārse “Mūzika 1.kl.” – “Zvaigzne ABC”, 2002.
 7. “Ētika” burtnīca 1.kl.- “Zvaigzne ABC”, 2005.
 8. “Sociālās zinības 1.kl.” I, II daļa- “Zvaigzne ABC”, 2005.
 9. Gaile “Kristīgā mācība 1.kl.”.- “Zvaigzne ABC”, 2005.
 10. „Family and Friends. Starter” – „Oxford”, 2014
 
2.klase
 
 1. “Zīle”- Latviešu val. 2.kl.I, II daļa- “Zvaigzne ABC”, 2000.
 2. Mencis “Matemātika 2.kl.” – “Zvaigzne ABC”, 2008.
 3. “Izzini pasauli!” 2.kl.-“Zvaigzne ABC”, 2006.
 4. Vilkārse “Mūzika 2.kl.” – “Zvaigzne ABC”,2003.
 5. “Sociālās zinības 2.kl.” I, II daļa- “Zvaigzne ABC”, 2006.
 6. “Ētika” burtnīca 2.klasei – “Zvaigzne ABC”, 2006.
 7. Gaile “Kristīgā mācība 2.kl.”- “Zvaigzne ABC”, 2005.
 
3.klase
 
1. “Zīle” latviešu valoda 3.klasei I, II daļa- “Zvaigzne ABC”, 2001.
 1. Mencis, Sūniņa“Matemātika 3.kl”(jauna)- “Zvaigzne ABC”, 2009.
 2. “Izzini pasauli!”3.kl.-“Zvaigzne ABC”, 2007
 3. “Incredible English 1”.- „Oxford”, 2006.
 4. Vilkārse “Mūzika 3.kl.” – “Zvaigzne ABC”, 2003.
 5. “Ētika” burtnīca 3.kl.- “Zvaigzne ABC”, 2006.
 6. Andersone “Sociālās zinības 3. klasei” I, II.- “Zvaigzne ABC”, 2007.
 7. Gaile „Kristīgā mācība 3.kl”, 2008.
 8. Mencis, Krastiņa „Matemātika 3.kl.”- „Zvaigzne ABC”, 1999.
 
 
4.klase
 
 
 1. “Zīle “ latviešu valoda 4.kl. I, II daļa- “Zvaigzne ABC”, 2002.
 2. Mencis(sen), Mencis (jun) “Matemātika 4.kl.”- “Zvaigzne ABC”, 2010.
 3. “Izzini pasauli!” 4.kl.- “Zvaigzne ABC”, 2005.
 4. „Incredible English 2”, „Oxford”, 2007.
 5. Vasmanis “Mūzika 4.kl.- “Zvaigzne ABC”, 2004.
 6. “Sociālās zinības 4.kl.” I, II- “Zvaigzne ABC”, 2006.
 7. Sālījuma „Literatūra 4.kl.”- „Zvaigzne ABC”, 2013
 
5.klase
 
 1. Veckāgana “Latviešu valoda 5. kl.”- “Lielvārds”, 2004.
 2. Ābola „Literatūra 5.kl.”I daļa- „Zvaigzne ABC”, 2013
 3. Ābola „Literatūra 5.kl.’ II daļa- „Zvaigzne ABC”, 2013
 4. 3. Mencis(sen.,jun.) “Matemātika 5.kl.” – “Zvaigzne ABC”, 2008
 5. 5.“Izzini pasauli!” 5.kl.- “Zvaigzne ABC”, 2006.
 1. “Project 1” (pārstr. 3.izd.),-„Oxford”, 2008
 2. Vasmanis “ Mūzika 5.kl.”- “Zvaigzne ABC”, 2004.
 3. “Informātika pamatskolai” 1. daļa- “Mācību grāmata”, 2006.
 4. Rubana “Sociālās zinības 5.kl.”.- “Raka”, 2006
 5. Kulakova ”Mājturība. 5.kl.” .- „Zvaigzne ABC,”, 2002
 
6.klase
 1. Veckāgana “Latviešu valoda 6.kl.”-“Lielvārds”,2005.
 2. Strēle „Literatūra 6.kl.”I daļa- „Zvaigzne ABC”, 2014
 3. Strēle „Literatūra 6.kl.” II daļa- „Zvaigzne ABC”, 2014
 4. Mencis „Matemātika 6.kl.” (J), Zvaigzne ABC, 2009.
 5. „Pasaules vēsture pamatskolai”I daļa- „Zvaigzne ABC”, 2013
 6. Grauzdiņa “Mūzika 6.kl.”- “Zvaigzne ABC”, 2004.
 7. „Zdravstvuj, eto ja” 6.kl.- „Zvaigzne ABC”, 2007.
 8. “Izzini pasauli!” 6.klasei.-“Zvaigzne ABC”, 2007
 9. “Project 2”(pārstr. 3.izd.).- „Oxford”, 2008.
 10. Goldmane “Latvijas vēsture pamatskolai”I- “Zvaigzne ABC”, 2011.
 11. “Informātika pamatskolai” 2 . daļa.- “Mācību grāmata”, 2006.
 12. “Sociālās zinības 6.kl.”.- “Raka “, 2007.
 13. Kulakova „Mājturība 6.kl.”- „Zvaigzne ABC”, 2004.
 
 
7.klase
 
 1. Veckāgana “Latviešu valoda 7.kl.” – “Lielvārds”, 2006.
 2. “Literatūra 7.kl.”I daļa – “Zvaigzne ABC”,2014
 3. „Literatūra 7.kl.” II daļa- „Zvaigzne ABC”, 2014
 4. Lude „”Matemātika 7. klasei”- „Pētergailis”, 2013.
 5. Nagle “Bioloģija 7.kl.” – “Lielvārds”, 2011.
 6. Biseniece “Kontinentu ģeogrāfija 7.kl.” – “Zvaigzne ABC”, 2007.
 7. “Kontūrkaršu albums” – “Jāņasēta”, 2001.
 8. „Jaunais pasaules ģeogr. atlants”.- „Jāņasēta”,2009.(visiem gadiem, kad mācās ģeogrāfiju)
 9. Goldmane „Pasaules vēsture pamatskolai” II daļa ,Zvaigzne ABC”,2013.
 10. “Project 3” (3.pārstr. izd.).- Oxford, 2008.
 11. “Zdravstvuj, eto ja” 7.kl..- „Zvaigzne ABC”, 2008.
 12. Alhimionoks “Sociālās zinības 7.kl.” – “Raka ”, 2006.
 13. Grauzdiņa“Mūzika 7.kl.” – “Zvaigzne ABC”, 2005.
 14. Goldmane “Latvijas vēsture pamatskolai II”- “Zvaigzne ABC”, 2012.
 15. „Informātika pamatskolai” 3. daļa.- „Mācību grāmata”, 2010.
 16. Kulakova „Mājturība ” 7.kl.- „Zvaigzne ABC”, 2006
 
8.klase
 
 1. Veckāgana “Latviešu valoda 8.kl..” – “Lielvārds”, 2007 .
 2. Karpenko“Literatūra 8.kl.”I daļa – “Zvaigzne ABC”, 2013.
 3. Karpenko „Literatūra 8.kl.” II daļa- „Zvaigzne ABC”, 2013
 4. France „Matemātika 8.kl”- „Lielvārds”,2008.
 5. “ Project 4”(3. pārstr. izd.).-Oxford, 2009.
 6. Vilks “Fizika 8.kl.” – “Zvaigzne ABC”, 2013.
 7. Gribuste“Bioloģija 8.kl.”- “Lielvārds”, 2012..
 8. Goldmane “Jaunie laiki” vēsture pamatskolai.-“Zvaigzne ABC”, 2006.
 9. Alhimionoks “Sociālās zinības 8.kl.”- “Raka”, 2007.
 10. Grauzdiņa“ Mūzika 8.kl.” – “Zvaigzne ABC”,2006.
 11. „Zdravstvuj, eto ja!” 8.kl.- „Zvaigzne ABC”,2009
 12. Goldmane“Latvijas vēsture pamatskolai”III- “Zvaigzne ABC”, 2013.
 13. Buile „ Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8.kl”,- „Zvaigzne ABC”,2011.
 14. Kulakova „Mājturība un tehnoloģijas” 8.kl.- „Zvaigzne ABC, 2008”
 15. Drille „Ķīmija 8.kl.”.- „Zvaigzne ABC”, 2013.
 
9.klase
 
 1. Veckāgana “Latviešu valoda 9.kl.” – “Lielvārds”,2008
 2. Silova “Literatūra 9.kl.”I daļa- “Zvaigzne ABC”, 2014.
 3. Silova „Literatūra 9.kl.” II daļa- „Zvaigzne ABC”, 2014.
 4. Āboltiņa „Matemātika 9.kl.”I daļa - „Zvaigzne ABC”,2013
 5. Āboltiņa „Matemātika 9.kl.” II daļa- „Zvaigzne ABC”, 2013
 6. Rudzītis “Ķīmija pamatskolai” – “Zvaigzne ABC”, 2000.
 7. Vilks “Fizika 9.kl.”- “Zvaigzne ABC”,2013.
 8. Gribuste “Bioloģija 9.kl.”.- “Lielvārds”, 2013.
 9. “Jaunākie laiki”- vēsture pamatskolai- “Zvaigzne ABC”, 2006.
 10. Latvija XX gs. Vēsture pamatskolai.- „Zvaigzne ABC”, 2007.
 11. “Sociālās zinības “ 9.kl.- “Raka”, 2007
 12. Grauzdiņa “Mūzika 9.kl.” – “Zvaigzne ABC”, 2008.
 13. Šustere “Latvijas ģeogrāfija 9.kl.”- “Zvaigzne ABC”, 2011.
 14. “Zdravstvuj, eto ja!” 9.kl.- „Zvaigzne ABC”, 2010
 15. “Project 5” (3. pārstr. izd.).- Oxford, 2010.
 16. Kulakova „Mājturība un tehnoloģijas” 9.kl.- „Zvaigzne ABC”, 2010.
 
Vidusskola
 1. Urbanoviča „Latviešu valoda 10 kl.”- „Zvaigzne ABC”, 2010.
 2. Urbanoviča „Latviešu valoda 11. kl.”- „Zvaigzne ABC”, 2011.
 3. Urbanoviča „Latviešu valoda 12.kl.’- „Zvaigzne ABC”, 2012.
 4. “Lit. 10.kl.”I daļa – “Zvaigzne ABC”, 2003.
 5. “Lit. 10.kl.” II daļa- “Zvaigzne ABC”,2003.
 6. “Lit. 11.kl.”- “Zvaigzne ABC”, 2003
 7. “Lit. 12.kl.” – “Zvaigzne ABC”, 2004.
 8. Slokenberga „Matemātika 10.kl”, Lielvārds, 2009.
 9. Slokenberga „Matemātika 11.kl.” Lielvārds”, 2010.
 10. Slokenberga „Matemātika 12. kl.”, „Lielvārds”, 2011
 11. “Standartuzdevumi algebrā ar risin. piem. “-“Lielvārds”, 2003.
 12. “Deutsch lv”I- “Raka”, 2003.
 13. “Deutsch lv” II.- “Raka”, 2004.
 14. “Putj I” - “Zvaigzne ABC”, 2007.
 15. Putj II - “Zvaigzne ABC”, 2009.
 16. Putj III”- “Zvaigzne ABC”, 2011.
 17. Melbārde “Pasaules ģeogrāfija vidusskolām”1.d.- “Zvaigzne ABC”, 2009.
 18. Melbārde „Pasaules ;geogr;afija vidusskolām” 2.d.- „Zvaigzne ABC”, 2010.
 19. Kaksis “ Ķīmija 10.kl.” – “Lielvārds”, 2009..
 20. Kaksis „Ķīmija 11.kl. ”- „Lielvārds”, 2010.
 21. Kaksis „Ķīmija 12. kl.’’- „Lielvārds”, 2011.
 22. Bioloģija vidusskolai I, daļa (Nāc!)„Zvaigzne ABC”, 2008
 23. Bioloģija vidusskolai II daļa (Nāc!)„Zvaigzne ABC”, 2008
 24. Bioloģija vidusskolai III daļa (Nāc!)„Zvaigzne ABC”, 2009
 25. Bioloģija vidusskolai IV daļa (Nāc!)„Zvaigzne ABC”, 2009
 26. “Fizika 10 kl.”- “Lielvārds”, 2013.
 27. “Fizika 11. kl.”- “Lielvārds”, 2006.
 28. “Fizika 12.kl.” – “Lielvārds”, 2008
 29.  Siņicins „Ekonomika vidusskolām”,-„Raka”, 2009.
 30. “New Headway (4 th Edition). Intermediate. Students Book. -“Oxford” 2009.(10.kl., 11.kl.,12.kl.).
 31. “Pasaules vēsture vidusskolai” I, II, III- “Zvaigzne ABC”, 2002.
 32. Ērgle „Kulturoloģija”,- „Raka”, 2009.
 33. Čukurs „Tehniskā grafika”, Raka , 2008.
 34.  Briška I.„Vizuālā māksla vidusskolām”,I, II d.-”Raka”, 2009, 2010.
 35.  Veiss K „ Informātika vidusskolai”, -„Zvaigzne ABC”, 2008.
 36.  Veiss K. „Informātika vidusskolai” 2.d.- „Zvaigzne ABC”, 2009.
 37.  Balode „Programmēšanas pamati”.- „Zvaigzne ABC”, 2009.
 38.  Austruma „Kulturoloģija vidussk.”- „Zvaigzne ABC’, 2010.
 39.  Klišāns „Vēsture vidussk. I”- „Zvaigzne ABC”, 2011.
 40.  Klišāns „Vēsture vidussk. II”- „Zvaigzne ABC”, 2011
 41.  Klišāns „Vēsture vidussk. III”- „Zvaigzne ABC”, 2012
 42.  Klišāns „Vēsture vidussk..IV”- „Zvaigzne ABC”, 2012
 43. ”Psiholoģija vidusskolai” (Nāc!)- „Zvaigzne ABC”, 2011
 44.  „Politika un tiesības vidusskolai” (Nāc!)- „Zvaigzne ABC”, 2011
 45.  Bugavičūte „Mūzika vidusskolai”- „Raka”, 2012
 
 
 
 
 
 

 

Šodien vārdadienas svin: Drosma, Drosmis, Elīna

Tuvākie pasākumi un svētki