Aktualitātes

2020./2021.mācību gads

Lai sniegtu atbalstu jauniešiem karjeras izglītībā Varakļānu novada pašvaldība Varakļānu vidusskolā īsteno Eiropas Savienību fonda atbalstīto projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Karjeras izglītība skolā ir cieši saistīta ar skolēnu mācību programmas apguvi un nākotnes plāniem. Karjeras izglītība veicina skolēnos nodarbinātībai nepieciešamo prasmju attīstību: palīdz karjeras plānošanā, attīstīt prasmes interešu, spēju un iespēju samērošanā, lai sniegtu atbalstu karjeras mērķu izvirzīšanā, palīdz uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli, kā arī akcentē nākotnes profesijas saikni ar mācību procesu, veicina sniegto iespēju un resursu izmantošanas un tālākizglītības informācijas meklēšanas prasmes.

Pedagogs karjeras konsultants skolā:

konsultē, informē un izglīto skolēnus karjeras attīstības jautājumos,

  • sniedz atbalstu viņu karjeras plānošanā,

  • koordinē karjeras izglītības darbu skolā,

  • organizē un īstenot plānotos karjeras izglītības pasākumus,

  • vāc un sniedz informāciju par karjeras iespējām.

Informāciju un konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt

pie pedagoga-karjeras konsultanta. Iepriekš sazinoties ir iespējamas arī attālinātas individuālās karjeras konsultācijas.

Kontaktinformācija:

Pedagogs karjeras konsultants – Aina Kazāka, e-pasts aThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2017.gada martā tika parakstīts Varakļānu novada pašvaldības un Valsts izglītības attīstības aģentūras sadarbības līgums par Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

Projekta gaitā tiek plānoti karjeras attīstības atbalsta pasākumi Varakļānu vidusskolas un Murmastienes pamatskolas audzēkņiem.

 

Karjeras atbalsta pasākumi 2019./2020. mācību gadā

 

3.martā 9.-12.klasēm notika pasākums  "XXI gs. un mana karjera". Divu lekciju -diskusiju laikā skolēni uzzināja  par Biznesa modelēšanu XXI gadsimtā . Ar ko sākt? Kāpēc Latvija ir Iespēju zeme ikvienam? Kas ir LABA biznesa ideja?  Ko darīt, ja „viss jau ir izgudrots”?  Kā radīt vērtību „no nekā”? Vai es ar to varu pelnīt? Iedvesmas avoti pelnošām biznesa idejām  O.Rubenis: trīs lietas, kam jābūt ikvienā idejā .Uzņēmējdarbības uzsākšana – Tava ABC , Idejas izvēles kritēriji  Mīti un patiesība par ideju zagšanu. Idejas aizsardzības veidi  mazbudžeta risinājumi kompetenču piesaistē zināšanu ietilpīgiem produktiem .Starpdisciplinārā sadarbība – parastu lietu neparasts pielietojums . Latvijas uzņēmēju pieredze – kontroljautājumi pirms biznesa uzsākšanas  «Zelta komandas» jēdziens, komandas enerģijas spēks - koprade  Komandu veidošanas pamatprincipi . Nodarbību vadīja Vita Brakovska biedrība " ZISIS" .

 

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
 
10.-12.klašu skolēni 16.oktobrī devās mācību ekskursijā " Darba iespējas Latvijā"

Skolēni apmeklēja SIA " Knauf" , SIA " Getliņi EKO" un Modes Muzeja nodarbību skolēniem " Kā top tērps. Profesijas" .Ekskursijas dalībniekiem tika dota iespēja:iejusties uzņēmumā strādājošo profesiju pārstāvju “ādā”,iepazīt darba vidi , darba aprīkojumu, darba specifiku. Uzņēmumu pārstāvji pastāstīja kādas prasmes , zināšanas un izglītība nepieciešama,ko šobrīd darīt jaunietim, kuru interesē šīs profesijas. Modes muzeja nodarbībā skolēni noskaidroja :  Kā no idejas nonāk līdz skicei? Kas ir piegrieztne, kāpēc tā vajadzīga un kas to zīmē? Kāda loma ir konstruktoram un tehnologam, ar ko viņi nodarbojas? Kā šuj un izšuj apģērbu, un kā to darīja kādreiz? Kāda loma modes popularizēšanā ir modelēm un modeļiem, fotogrāfiem, žurnālu redaktoriem un blogeriem?Kas ir modes nama zīmols, un kāpēc tas ir svarīgs? Kas īsti ir modes nams, un kas tajā notiek?

 

7.oktobrī  9.-12.klasēm notika divas lekcijas diskusijas " Personības izaugsmes loma karjeras veidošanā", kuras vadīja Kristaps Kravalis.Lekcijas - diskusijas gaitā skolēni iepazinās ar Holistiskā personības attīstības pamatprincipiem (Stīvena Koveja teorija), kas ir 7 dimensiju attīstīšana – fiziskā, intelektuālā, emocionālā, sociālā, garīgā, profesionālā un finansiālā dimensija. Lekcijas-diskusijas gaitā vadītājs deva praktiskus padomus izglītojamiem, kā šī 7 dimensiju attīstīšana, ļauj veiksmīgāk veidot un attīstīt sevi kā fiziski un mentāli stipru personību, kam ir būtiska loma veiksmīga karjeras ceļa veidošanā un nākotnes profesijas izvēlē. Izskaidroja personīgā “kodola” un vispusīgi veselīga dzīvesveida plāna būtisko lomu, lai izvirzot prioritātes, mērķus tiktu sasniegts vēlamākais rezultāts. 
Skolēnu atziņas pēc nodarbības: " Nomainot apkārtējo vidi , mainās skats uz pasauli"," Viss bija super,arī piemēri no dzīves...", ".. ļoti interesanti un motivējoši.." , " Šī lekcija nebija kārtējā iedvesmojošā lekcija. Tā atklāja ĪSTO realitāti un sekas nebeidzamajiem izaicinājumiem" , " Ja gribi, tad viss ir paveicams." ," Nebaidīties no grūtībām , pārvarēt un doties uz priekšu..." ,

 

" Kristaps šodien kļuva par manu " lielo ziloni"-iedvesmotāju","....sapratu ,ka mūsos ir liels potenciāls..." ," ...man patika atziņa: ja tu iznīcini savu ienaidnieku sevī, tev citu ienaidnieku nav.." Kristaps-vislabākais" 

 

 

 

Karjeras atbalsta pasākumi 2018./2019.mācību gadā

 

29. maijā Varakļānu vidusskolas 1.-4. klašu skolēniem notika četras tikšanās -meistarklases ar dažādu profesiju pārstāvjiem: koktēlnieku Raiti Stivku, smiltsērkšķu audzētāj, uzņēmēju- Līgu Upenieci, amatnieku- kokuvilnas ražotāju Ritvaru Toču, filcēšanas meistari Daci Rudzīti, lai iepazītu viņu darba ikdienu un uzzinātu, kādas prasmes un personīgās īpašības palīdz šo profesiju pārstāvjiem noturēties darba tirgū.

Skolēniem bija iespēja piedalīties meistarklasēs: “ Filcēšanas darbnīca” , “ Smiltsērkšķu laboratorija” , “ Kokuvilnas darbnīca” , " Modelēšana" .

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

14.maijā 6.un 4.klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Latvijas uzņēmumiem LPKS “ VAKS” , a/s “ Smeceres sils”, SIA 

Saukas purvs”, lai iepazītos ar ražošanas procesu un tajā nepieciešamajām profesijām. Piedalījās amatnieka vadītā darbnīcā      “ koku vilna “ . Mācību ekskursija " Darba iepējas Latvijā" notika  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

10.maijā 5. un 7.klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Latvijas robežpunktu Silenē, lai iepazītos ar Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes  struktūrvienības darba ikdienu, kinologa profesiju , tehniku un bruņojumu , noklausījās informatīvu lekciju kā apgūt robežsarga profesiju un kādas ir robežsardzē karjeras iespējas.

Mācību ekskursijas" darba iespējas Latvijā" ietvaros skolēni apmeklēja Latgales zoodārzu  un laboratoriju ,  lai iepazītu terārija dzīvnieku kopēja, zootehniķa darba vidi , darba aprīkojumu, darba specifiku, noskaidroja, kādas prasmes, zināšanas un izglītība nepieciešama, lai strādātu uzņēmumā, saņēma atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem. 

Mācību  ekskursiju „Darba iespējas Latvijā” notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

7.maijā notika pasākums " Mans karjeras stāsts" . Skolēni tikās ar uzņēmuma “ Labie koki”  arboristu , Varakļānu vidusskolas absolventu -Dāvi Mesteru , lai iepazītu viņa darba ikdienu un uzzinātu, kādas prasmes un personības īpašības palīdz šīs profesijuas pārstāvjiem noturēties darba tirgū .  Tikšanās laikā skolēni uzzināja, kā tas ir- būt par arboristu? Noskaidroja , kāda ir arborista ikdiena un izaicinājumi ,kāds ir darba aprīkojums ,kādi ir profesijas" +" un " -" ,kādām rakstura īpašībām ,prasmēm  un zināšanām jāpiemīt arboristam.

 Stāstījumu par karjeru turpināja reklāmas ražošanas uzņēmuma “ MadFormat” projektu vadītāju  Elīza Briška. Skolēni uzzināja par darba ikdienu uzņēmumā ,  noskaidroja kādas prasmes , zināšanas un izglītība nepieciešama,lai strādātu uzņēmumā, saņēmta atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem. 

 

Pasākums notika  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

 

21.martā 9.klases skolēni  devās mācību ekskursijā " Darba iespējas Latvijā".

Skolēniem bija iespēja iepazīt darba vidi , darba aprīkojumu, darba specifiku, noskaidros kādas prasmes , zināšanas un izglītība nepieciešama,lai strādātu uzņēmumā, saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem.

Skolēni mācību ekskursijas laikā apmeklēs  Siera ražotni "SierŠtelles" Ogrē,   "Saules aptieku"Rīgā, Brīvības ielā 68 un  Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmisko centru Rīgā.

 

Izdevumus par mācību ekskursiju „Darba iespējas Latvijā”  sedza no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

29.novembrī  10.klases skolēni bija mācību ekskursijā „Darba iespējas Latvijā” uz Latvijas uzņēmumiem un iestādēm, lai iepazītos ar ražošanas procesu un tajā nepieciešamajām profesijām. 

Skolēniem tika dota iespēja iejusties uzņēmumos strādājošo profesiju pārstāvju “ādā” un iepazīt darba vidi, darba aprīkojumu, darba specifiku, saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem.
Skolēni mācību ekskursijas laikā apmeklēja uzņēmumu Starptautiskā lidosta "Rīga" , uzņēmumu      MADARA COSMETICS,  un VA "Nacionālais Botāniskais dārzs" .

Izdevumus par mācību ekskursiju „Darba iespējas Latvijā”  sedza no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

12.novembrī notika tikšanās  ar mākslas jomas profesionāli , lai iepazītu viņa darba ikdienu un uzzinātu, kādas prasmes un personības īpašības palīdz šīs profesiju pārstāvjiem noturēties darba tirgū .  Tikšanās laikā skolēni uzzināja kā tas ir- būt mūziķim, raidījuma “ Kolnasāta” vadītājam, grupas “ Rikši” dalībniekam, pasākumu vadītājam , pedagogam. Skolēni noskaidroja , kāda ir viņa ikdiena un izaicinājumi ,kādi ir profesijas" +" un " -" ,kādām rakstura īpašībām ir jāpiemīt, kādas prasmes ,zināšanas un izglītība ir nepieciešama, kādas ir radnieciskas profesijas?. Uz jautājumiem atbildēja  Ēriks Zeps.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
17. oktobrī 8.klases skolēni devās mācību ekskursijā  „Darba iespējas Latvijā” uz Ķeguma HES, Energoefektivitātes centru . Uzņēmumos bija iepēja iepazīties ar ražošanas procesu un tajā nepieciešamajām profesijām kā arī ar darba vidi , darba aprīkojumu, darba specifiku, noskaidrot kādas prasmes , zināšanas un izglītība nepieciešama,lai strādātu .Skolēni saņēma atbildes uz  interesējošajiem jautājumiem.
12.oktobrī notika tikšanās ar bobslejistu Daumantu Dreiškenu “Mans karjeras stāsts”
Pasākums notiek projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 " Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros
Tikšanās laikā 3.-12.klašu skolēni  iepazinās ar sportista darba ikdienu un uzzināja, kādas prasmes un personības īpašības palīdz šīs profesiju pārstāvjiem noturēties darba tirgū .
11.oktobrī 11.-12.klašu skolēni devās  mācību ekskursijā „Darba iespējas Latvijā”  uz Rēzeknes uzņēmumiem un iestādēm, lai iepazītos ar ražošanas procesu un tajā nepieciešamajām profesijām.Skolēniem tika dota iespēja iejusties uzņēmumos strādājošo profesiju pārstāvju “ādā” un iepazīt darba vidi, darba aprīkojumu, darba specifiku, saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem.

Skolēni mācību ekskursijas laikā apmeklēja uzņēmumu “ Latvijas finieris” , uzņēmumu “ LEAX” un Latgales vēstniecību ” Gors”

 
 
.Informācijas avoti

https://www.viaa.gov.lv/lv  Saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) nolikumu tās darbības mērķis ir īstenot valsts politiku augstākās izglītības un zinātnes attīstības, mūžizglītības sistēmas attīstības, profesionālās izglītības sistēmas attīstības un vispārējās izglītības sistēmas attīstības jomā, veikt Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu finansēto projektu, izglītības inovācijas projektu, ES programmu un citu finanšu instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību.

 

http://www.niid.lv/ -vietne sastāv no divām daļām.

1.daļā apkopotas Latvijas izglītības iestāžu piedāvātās izglītības iespējas. Datubāzē  atrodamas profesionālās vidējās izglītības programmas, augstākās izglītības studiju programmas, kā arī augstskolu, koledžu, un pieaugušo izglītības iestāžu piedāvātie kursi pieaugušajiem un jauniešiem.

2.daļa,kas satur noderīgu papildu informāciju

http://www.profesijupasaule.lv/ - aicina Tevi pastaigāt pa virtuālo profesiju pasauli un iepazīsties ar uzņēmumiem un tajos strādājošo cilvēku darba aprakstiem.

http://brauktvainebraukt.lv/ - uzdevumu komplekts, kas ļaus pārliecināties, vai ir īstais brīdis doties pasaulē

Veiksmīga karjera,bizness,attiecības -Start Strong ir interaktīva apmācība par karjeru, uzņēmējdarbību un personības attīstību, kuru vienkāršā un saprotamā veidā pasniedz uzņēmēji, diplomāti, sabiedrisko attiecību, personālatlases u.c. jomu profesionāļi

Rīki ir domāti tiem, kuri ir ieinteresēti izpētīt dažādus mobilitātes aspektus un izmēģināt dažādus testus, lai uzzinātu, kur viņiem ir stiprās un vājās puses saistībā ar mobilitātes perioda uzsākšanu.

Šodien vārdadienas svin: Lana, Sergejs, Svetlana

Tuvākie pasākumi un svētki