2017.gada martā tika parakstīts Varakļānu novada pašvaldības un Valsts izglītības attīstības aģentūras sadarbības līgums par Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

Projekta gaitā tiek plānoti karjeras attīstības atbalsta pasākumi Varakļānu vidusskolas un Murmastienes pamatskolas audzēkņiem.

Karjeras atbalsta pasākumi 2018./2019.mācību gadā

 

29. maijā Varakļānu vidusskolas 1.-4. klašu skolēniem notika četras tikšanās -meistarklases ar dažādu profesiju pārstāvjiem: koktēlnieku Raiti Stivku, smiltsērkšķu audzētāj, uzņēmēju- Līgu Upenieci, amatnieku- kokuvilnas ražotāju Ritvaru Toču, filcēšanas meistari Daci Rudzīti, lai iepazītu viņu darba ikdienu un uzzinātu, kādas prasmes un personīgās īpašības palīdz šo profesiju pārstāvjiem noturēties darba tirgū.

Skolēniem bija iespēja piedalīties meistarklasēs: “ Filcēšanas darbnīca” , “ Smiltsērkšķu laboratorija” , “ Kokuvilnas darbnīca” , " Modelēšana" .

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

14.maijā 6.un 4.klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Latvijas uzņēmumiem LPKS “ VAKS” , a/s “ Smeceres sils”, SIA 

Saukas purvs”, lai iepazītos ar ražošanas procesu un tajā nepieciešamajām profesijām. Piedalījās amatnieka vadītā darbnīcā      “ koku vilna “ . Mācību ekskursija " Darba iepējas Latvijā" notika  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

10.maijā 5. un 7.klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Latvijas robežpunktu Silenē, lai iepazītos ar Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes  struktūrvienības darba ikdienu, kinologa profesiju , tehniku un bruņojumu , noklausījās informatīvu lekciju kā apgūt robežsarga profesiju un kādas ir robežsardzē karjeras iespējas.

Mācību ekskursijas" darba iespējas Latvijā" ietvaros skolēni apmeklēja Latgales zoodārzu  un laboratoriju ,  lai iepazītu terārija dzīvnieku kopēja, zootehniķa darba vidi , darba aprīkojumu, darba specifiku, noskaidroja, kādas prasmes, zināšanas un izglītība nepieciešama, lai strādātu uzņēmumā, saņēma atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem. 

Mācību  ekskursiju „Darba iespējas Latvijā” notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

7.maijā notika pasākums " Mans karjeras stāsts" . Skolēni tikās ar uzņēmuma “ Labie koki”  arboristu , Varakļānu vidusskolas absolventu -Dāvi Mesteru , lai iepazītu viņa darba ikdienu un uzzinātu, kādas prasmes un personības īpašības palīdz šīs profesijuas pārstāvjiem noturēties darba tirgū .  Tikšanās laikā skolēni uzzināja, kā tas ir- būt par arboristu? Noskaidroja , kāda ir arborista ikdiena un izaicinājumi ,kāds ir darba aprīkojums ,kādi ir profesijas" +" un " -" ,kādām rakstura īpašībām ,prasmēm  un zināšanām jāpiemīt arboristam.

 Stāstījumu par karjeru turpināja reklāmas ražošanas uzņēmuma “ MadFormat” projektu vadītāju  Elīza Briška. Skolēni uzzināja par darba ikdienu uzņēmumā ,  noskaidroja kādas prasmes , zināšanas un izglītība nepieciešama,lai strādātu uzņēmumā, saņēmta atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem. 

 

Pasākums notika  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

 

21.martā 9.klases skolēni  devās mācību ekskursijā " Darba iespējas Latvijā".

Skolēniem bija iespēja iepazīt darba vidi , darba aprīkojumu, darba specifiku, noskaidros kādas prasmes , zināšanas un izglītība nepieciešama,lai strādātu uzņēmumā, saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem.

Skolēni mācību ekskursijas laikā apmeklēs  Siera ražotni "SierŠtelles" Ogrē,   "Saules aptieku"Rīgā, Brīvības ielā 68 un  Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmisko centru Rīgā.

 

Izdevumus par mācību ekskursiju „Darba iespējas Latvijā”  sedza no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

29.novembrī  10.klases skolēni bija mācību ekskursijā „Darba iespējas Latvijā” uz Latvijas uzņēmumiem un iestādēm, lai iepazītos ar ražošanas procesu un tajā nepieciešamajām profesijām. 

Skolēniem tika dota iespēja iejusties uzņēmumos strādājošo profesiju pārstāvju “ādā” un iepazīt darba vidi, darba aprīkojumu, darba specifiku, saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem.
Skolēni mācību ekskursijas laikā apmeklēja uzņēmumu Starptautiskā lidosta "Rīga" , uzņēmumu      MADARA COSMETICS,  un VA "Nacionālais Botāniskais dārzs" .

Izdevumus par mācību ekskursiju „Darba iespējas Latvijā”  sedza no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

12.novembrī notika tikšanās  ar mākslas jomas profesionāli , lai iepazītu viņa darba ikdienu un uzzinātu, kādas prasmes un personības īpašības palīdz šīs profesiju pārstāvjiem noturēties darba tirgū .  Tikšanās laikā skolēni uzzināja kā tas ir- būt mūziķim, raidījuma “ Kolnasāta” vadītājam, grupas “ Rikši” dalībniekam, pasākumu vadītājam , pedagogam. Skolēni noskaidroja , kāda ir viņa ikdiena un izaicinājumi ,kādi ir profesijas" +" un " -" ,kādām rakstura īpašībām ir jāpiemīt, kādas prasmes ,zināšanas un izglītība ir nepieciešama, kādas ir radnieciskas profesijas?. Uz jautājumiem atbildēja  Ēriks Zeps.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
17. oktobrī 8.klases skolēni devās mācību ekskursijā  „Darba iespējas Latvijā” uz Ķeguma HES, Energoefektivitātes centru . Uzņēmumos bija iepēja iepazīties ar ražošanas procesu un tajā nepieciešamajām profesijām kā arī ar darba vidi , darba aprīkojumu, darba specifiku, noskaidrot kādas prasmes , zināšanas un izglītība nepieciešama,lai strādātu .Skolēni saņēma atbildes uz  interesējošajiem jautājumiem.
12.oktobrī notika tikšanās ar bobslejistu Daumantu Dreiškenu “Mans karjeras stāsts”
Pasākums notiek projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 " Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros
Tikšanās laikā 3.-12.klašu skolēni  iepazinās ar sportista darba ikdienu un uzzināja, kādas prasmes un personības īpašības palīdz šīs profesiju pārstāvjiem noturēties darba tirgū .
11.oktobrī 11.-12.klašu skolēni devās  mācību ekskursijā „Darba iespējas Latvijā”  uz Rēzeknes uzņēmumiem un iestādēm, lai iepazītos ar ražošanas procesu un tajā nepieciešamajām profesijām.Skolēniem tika dota iespēja iejusties uzņēmumos strādājošo profesiju pārstāvju “ādā” un iepazīt darba vidi, darba aprīkojumu, darba specifiku, saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem.

Skolēni mācību ekskursijas laikā apmeklēja uzņēmumu “ Latvijas finieris” , uzņēmumu “ LEAX” un Latgales vēstniecību ” Gors”

 
 
.Informācijas avoti

http://www.viaa.gov.lv/   Saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) nolikumu tās darbības mērķis ir īstenot valsts politiku augstākās izglītības un zinātnes attīstības, mūžizglītības sistēmas attīstības, profesionālās izglītības sistēmas attīstības un vispārējās izglītības sistēmas attīstības jomā, veikt Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu finansēto projektu, izglītības inovācijas projektu, ES programmu un citu finanšu instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību.

http://www.niid.lv/ -vietne sastāv no divām daļām.

1.daļā apkopotas Latvijas izglītības iestāžu piedāvātās izglītības iespējas. Datubāzē  atrodamas profesionālās vidējās izglītības programmas, augstākās izglītības studiju programmas, kā arī augstskolu, koledžu, un pieaugušo izglītības iestāžu piedāvātie kursi pieaugušajiem un jauniešiem.

2.daļa,kas satur noderīgu papildu informāciju

http://www.profesijupasaule.lv/ - aicina Tevi pastaigāt pa virtuālo profesiju pasauli un iepazīsties ar uzņēmumiem un tajos strādājošo cilvēku darba aprakstiem.

http://brauktvainebraukt.lv/ - uzdevumu komplekts, kas ļaus pārliecināties, vai ir īstais brīdis doties pasaulē

 

Šodien vārdadienas svin: Drosma, Drosmis, Elīna

Tuvākie pasākumi un svētki