19.aprīlī notika Madonas  starpnovadu  2.un 4. Klašu lasīšanas konkurss. Konkursa mērķis ir rosināt skolēnu interesi par lasīšanu un uzlabot lasīšanas tehniku.
No Varakļānu vidusskolas piedalījās trīs jaunie lasītāji.
2.klases skolniece Katrīna Latkovska un 4.b klases skolniece Sigita Kanča saņēma Pateicību, bet 4.a klases skolniece Laura Kassaliete ieguva 3.vietu.
 
11.aprīlī Ogres Kultūras centrā notika Vidzemes novada Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9.klašu un 5.-12.klašu koru konkurss “DZIESMAI BŪT!” . Varakļānu vidusskolas 5.-9.klašu koris( diriģente Ārija Tumane) ieguva  I pakāpi (45.52 punktipunkti) un izcīnīja 1.vietu .Apsveicam!
 
 
 
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Deju lieluzvedumu “Māras zeme” repertuāra pārbaudes skatē 9.-12.klašu tautu deju kolektīvs " Ausmeņa"( vadītājs Guntis Tjarvja) ieguva I pakāpi (44.8 punkti). Apsveicam!
 

 
 
9.aprīlī 5.-6.klašu skolēniem notika četras nodarbības par karjeras lēmumu pieņemšanu .
Skolēni pārliecinājās kā vienkāršas darbības ikdienā palielina izredzes uz veiksmīgu karjeru nākotnē. Nodarbību laikā skolēni analizēja sevi dažādās situācijās. Praktiskas nodarbības-
” mērķtiecības treniņš” : plānošana, iespējas, risinājumi, motivācija, rezultāts, uzsākot karjeras ceļu. Nodarbības vadīja  psihologs Dace Dzilna.
 
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
. 

 

 

4. aprīlī Varakļānu vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums Es un mans karjeras ceļš”. 9.-12.klašu skolēni nodarbībās attīstīja karjeras izaugsmes prasmes. Audzēkņi tika rosināti aizdomāties par cilvēka paša atbildību un lomu profesionālās dzīves veidošanā.. Nodarbību uzdevumi rosināja jauniešus domāt par to, kā sagatavot sevi darba tirgum jau šodien - kur iegūt pieredzi, zināšanas un prasmes, kas būs noderīgas darba attiecībās,veicināja jauniešu izpratni par to, kādas rakstura īpašības darba tirgū šobrīd ir vispieprasītākās, mudināja jauniešus domāt par savu tēlu/personību – vizuālo tēlu, raksturu, personības iezīmēm un sociālo tīklu spēku un ietekmi. Nodarbību laikā tika sniegts ieskats pārliecinošas un radošas motivācijas vēstules un CV rakstīšanā.Nodarbības vadīja Arodaģentūras vadītāja un profesionālo pārmaiņu konsultante Agnese Megne.

 

 

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

 

 

Ik solī, ko speru,

Veras debesu vārti

Tepat, virs Latvijas zemes”

(R.Mūks)


 

Noslēdzies dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītais Latvijas skolēnu jaunrades konkurss. Arī Varakļānu vidusskolas skolēni aktīvi tajā piedalījās, un konkursam tika nosūtīti 42 dažādu klašu skolēnu darbi. Prieks par emocionālajiem, interesantajiem un augstvērtīgajiem sacerējumiem.

Pateicības ieguva: Agija Irbīte, Katrīna Skutele, Everita Zvejniece, Rinalds Latkovskis, Ieva Ikauniece, Elīza Kanča, Patrīcija Masaļska, Indra Grudule, Amanda Ikauniece, Kristaps Kostukevičs, Simona Pastare, Beatrise Svilāne, Samanta Sparāne, Lauris Svilāns, Samanta Mediniece, Denīze Strode, Laurita Skurule, Evita Upīte, Dina Ikauniece, Nikola Benislavska, Deina Svilāne, Samanta Sondore, Ance Broniča, Inita Upīte.

Atzinības saņēma: Karīna Vingre, Artis Strods, Sigita Kanča, Reinis Melnis, Anna Mālniece, Inta Marija Savicka, Ileāna Halturina, Kristīne Krista Ubagovska, Katrīna Ubagovska, Raivis Ščuckis, Laima Melne, Jānis Niks Kaļinovskis, Kristīne Vīča, Santa Tropa, Sintija Ikauniece.

III vieta savā vecuma grupā ir Laurai Kassalietei un Samantai Strodei.

Vidusskolu grupā II vietu izcīnīja Juris Erels.

Paldies skolotājām: Ingrīdai Melnei, Inārai Laurai, Ilzei Eidukai, Anitai Saleniecei, Aijai Caunei, Ainai Jaunzemei.

 

 

Noslēdzies 2018. gada Telpu futbola jaunatnes čempionāts Ziemeļaustrumu reģionā. Varakļānus šajā čempionātā pārstāvēja 4 futbola komandas.

U-18 grupā tika izcīnīta 2. vieta. No Varakļānu vidusskolas komandā sapēlēja Aleksejs Groznovs (atzīts par labāko spēlētāju turnīrā), Artis Kančs, Lauris Putniņš, Mareks Strods, Rihards Melnis, Reinis Zeps.

U-14 grupā Varakļānu vidusskolas audzēkņi pārstāvēja 2 komandas.

Viļāni / Varakļāni komanda izcīnīja 1. vietu desmit komandu konkurencē. Komandā spēlēja Ilvars Upenieks, Kristaps Kostukevičs, Haralds Meiers.

Varakļānu komandā spēlēja gadu jaunāki zēni un kopvērtējumā palika 5. vietā. Šī pati komanda savā U-13 grupā izcīnīja 2. vietu. Komandā spēlēja Renāts Turlajs, Roberts Mežajevs, Roberts Upenieks, Ilgvars Racins. Rinalds Strods, Dāvis Strods, Deniss Strods (atzīts par labāko komandā), Edgars Drozds, Ernests Šminiņš, Ilvars Upenieks.

Kā jaunākie Varakļānu vidusskolas pārstāvji - U-11 grupas zēni 8 komandu konkurencē kopvērtējumā ierindojās 5. vietā. Komandā spēlēja Nikijs Broks, Elvis Strods, Edijs Sprūdžs, Jānis Pastars, Arvis Eiduks, Gustavs Mazurs, Kaspars Zeps, Reinis Kostukevičs, Reinis Kančs.

 

Futbola treneris J. Daleckis

 

 
Šodien vārdadienas svin: Alīna, Rūsiņš, Sandris

Tuvākie pasākumi un svētki