Iededzies par Latviju!

Un Latvija būs tev blakus!

 

Latvija ir daudzkrāsaina. To var izdziedāt dziesmā, uz audekla ietērpt krāsās un pasaulē to atpazīst pēc mūsu darbiem.

Noslēdzot svētku mēnesi, 10.klase(audz. Lolita Briška ) organizēja konkursu “ Latvijas notikumu maratons” , kurā skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Latviju.

 

 

 

14.novembrī notika 1.-4.klašu pasākums " Tautas dziesmu maratons". Skolēni dziedāja latviešu tautas dziesmas un veica uzdevumus par populāriem  cilvēkiem Latvijā, Latvijas simboliem, veidoja no puzles gabaliņiem Latvijas karti, minēja krustvārdu mīklu par Latvijas dabu.
 
 
 
 
 
9.decembrī skolā notika 1.-4.klašu pasākums " Mans, manu vecāku un vecvecāku hobijs". Bērni ar lielu interesi klausījās Laimas Melnes stāstījumu par grāmatu veidošanu, aplūkoja  Roberta Upenieka piekariņu kolekciju. Skolēnu vecāki mūs iepazīsināja ar saviem vaļaspriekiem- Jānis Mālnieks pastāstīja par daudzveidīgiem koka izstrādājumiem, Māris Justs rādīja savas bērnības pastkaršu kolekciju, Rudīte Samsonova demonstrēja dažādus rokdarbus. Mārītes Bernānes hobijs ir cept   tortes- mākslas darbus, Māra Grudula aizraušnās ir senu Latvijas naudas zīmju krāšana, Māris Kančs stāstīja par fotografēšanu kā saistošu brīvā laika pavadīšanu. Pasākuma noslēgumā omīte Dzidra  iepazīstināja ar saviem vaļaspriekiem -dejošanu un rakstīšanu . Un nolasīja dzejoli par skolu.
  
 
Projekta " Izzini muzejā, meklē pilsētā, pastāsti skolā" šī gada tēma bija " Personības" . 5-8.klašu skolēni meklēja informāciju, pētīja muzeja materiālus, atbildēja uz dažādiem jautājumus par personībām -varakļāniešiem, kuri ar saviem darbiem un sasniegumiem zinātnē, mākslā, literatūrā , mūzikā un sportā ir pazīstami Latvijā un pasaulē.
 
 
4.novembrī 7.-8. ,9.-10.,11.-12.klašu grupās skolēni  tikās ar Varakļānu novada domes deputātiem Māri Justu, Modru Vilkaušu, Gunāru Gabrišu, Anitu Salenieci, Gunāru Puntužu. Deputāti pastāstīja par pašvaldības struktūru, funkcijām, komiteju un komisiju darbu, budžeta veidošanu. Atbildēja uz jauniešu jautājumiem.
 
 
Sestdien, 22.oktobrī, Varakļānu vidusskolas 4.a un 4.b klase (skolotājas I.Melne un L.Mālniece) palīdzējām sakopt katehētes, klostermāsas Tekliņas mājas apkārtni - sagrābt un aizvākt kritušās lapas un zarus. Bijām 20 dalībnieki.
 
Arī 7.a klases skolēni, piedalījās labo darbu veikšanas akcijā. Palīdzēja vientuļajai pensionārei, kura dzīvo Zaļajā ielā 23.  Pie pensionāres skolēni strādāja divas dienas. 13.oktobrī sakrāva šķūnītī malku, bet 20.oktobrī nogrieza nosalušās puķes, sazāģēja vecos dēļus (  ar motorzāģi palīdzēja Juris), kā arī novāca nolauztās ābeles zarus. Skolēni sajuta patiesu gandarījums par paveikto.(skolotāja Aija Caune)
Šodien vārdadienas svin: Klaudijs, Sabīne, Sarma

Tuvākie pasākumi un svētki