15. novembrī notika 1.-4. klašu pasākums " Vai tu pazīsti Varakļānus un Latviju". Septītās klases skolēni bija sagatavojuši uzdevumus un jautājumus par piecām dažādām tēmām: " Objekti" ," Sports un  māksla", " Karte", " Mīklas un mūzika" , "Simboli". Skolēniem bija jāatpazīst ievērojami sportisti, mūziķi, valsts vīri, kultūrvēsturiski objekti un pilsētas. Jābūt atjautīgiem mīklu minētājiem un labi jāorientējas Latvijas kartē. Klases darbojās grupās. Jaunie skolotāji bija izpalīdzīgi un atsaucīgi . Paldies septītajiem.  
 
 
8.novembrī Madonā notika starpnovadu erudītu konkurss " Viss par Latviju" . Konkursā piedalījās divas komandas " Šāvējgurķi"(Paula Strode, Roberta Šminiņa, Laura Slūka-9.klase) un " Astotie" (Nikola Benislavska, Robijs Lūkass Mālnieks, Linards Naglis). Piecpadsmit  komandu konkurencē komanda " Astotie" izcīnīja 1.vietu. Apsveicam!

 

Pasākums "  Pietura-Profesija"  notieka projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros .Šoreiz skolā viesojās Varakļānu vidusskolas absolventes.Stjuarte Marija Zepa, modele Lelde Svilāne un pasākumu/krūīza vadītāja asistente Arta Mozule atbildēja uz jautājumiem : Kādi ir galvenie darba pienākumi? Kāda ir darba vide un darba laiks? Kā norit tipiska darba diena? Kādi ir profesijas" +" un " -" ?Kādām rakstura īpašībām ir jāpiemīt? Kādas prasmes ,zināšanas un izglītība ir nepieciešama? Kādas ir radnieciskas profesijas? Kā var atrast darbu šajā profesijā? Kāds ir atalgojums? Ko šobrīd darīt jaunietim (skolēnam), kuru interesē šīs profesijas? 

 

 

 

Zemkopības ministrija izsludināja konkursu Latvijas skolu jaunatnei " Mūsu mazais pārgājiens 2017 ".
Tajā piedalījāmies arī mēs - Dabasun cilvēkvides pulciņš kopā ar skolotājām Margaritu Selicku un
Ingu Strodi. Mēs noskaidrojām, kādi ir nozīmīgākie lietaskoki Latvijā un pasaulē,
veicām izpēti par to turpinājumu galaizstrādājumu veidolā. Ekskursijā devāmies ciemos pie
Gunāra Igauņa, apmeklējām mūzikas instrumentu muzeju un ražotni.
Muzejā uzzinājām daudz interesantu faktu par koka mūzikas instrumentiem un muzicējām.
Mūsu konkursa darbu žūrija novērtēja ar Atzinību.
 
 
Skolēnu brīvdienas pedagogi pavadīja aktīvi darbojoties mācību priekšmetu metodiskajās komisijās, apguva mācību darba kompetenču aktualitātes kursos Rīgā, Rēzeknē un Madonā, kā arī Varakļānu novada pedagogiem notika A līmeņa pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas " Pedagoga loma karjeras attīstības atbalsta īstenošanā skolā" kursu nodarbība Varakļānu vidusskolā, kuru vadija VIAA speciāliste Daiga Udrase.
 

20.oktobrī 1.-4.klašu skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta pasākums“ Profesiju karuselis” ,kurā ZS „Dzenīši”un ZS " Bokāni" pārstāvji pastāstīja par saimniecībām un profesijām kādas nepieciešamas iegūt ,lai strādātu saimniecībā .Atbildēja uz jautājumiem:Kā norit tipiska darba diena? Kādām rakstura īpašībām ir jāpiemīt? Kādas prasmes ,zināšanas un izglītība ir nepieciešama?

Mūzikas instrumentu meistars-Gunārs Igaunis un ārta palīgs -Dace Ozoliņa atbildēja uz jautājumiem:Kādi ir profesijas" +" un " -" ? Kādas ir radnieciskas profesijas? Kā var atrast darbu šajā profesijā?

Nodarbību noslēgumā skolēni veica praktiskus uzdevumus: noteica graudu veidus, spēlēja mūzikas instrumentus, klausījās sirds pukstus u.c.

 

 

Šodien vārdadienas svin: Aldis, Aldris, Alfons

Tuvākie pasākumi un svētki