Varakļānu vidusskolas skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs

2019./2020.m.g. 1. pusgadā.

 

Viļānu vidusskolas organizētā atklātā starpnovadu angļu valodas olimpiāde-

2.vieta-Jāzeps Pastars 5.kl.

2.vieta-Gustavs Mazurs 5.kl.

Atzinība-Andra Svilāne 5.kl.

Skolēnus sagatavoja skolotāja Ieva Mozga

3.vieta-Gustavs Naglis 6.a kl.

Sagatavoja olimpiādei skolotāja Velga Stepiņa

 

Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Krievu valodas olimpiāde

1.vieta-Toms Kalniņš 9.kl. Agrupa

2.vieta-Nikola Benislavska 10.kl. A grupa

2.vieta-Alise Locāne 11.kl. B grupa

Skolēnus sagatavoja skolotāja Inese Prusakova

 

Bioloģijas valsts 42.olimpiādes 2.posma olimpiāde Madonas novadu apvienībā-

1.vieta-Amanda Ikauniece 9.kl.

1.vieta-Laura Slūka 11.kl., Laura Slūka izvirzīta uz valsts olimpiādi Rīgā.

Skolēnus sagatavoja skolotāja Inga Strode

6.decembrī iniciatīvas " Latvijas skolas soma " ietvaros 1.-6.klašu skolēni kopīgi ar Rakstniecības un mūzikas muzeja vadītāju lasīja izvēlēto pasaku,
tērpās maskās un veidoja izrādes. Tā bija iespēja ieklausīties daiļdarba valodā, izjust tā ritmu, attīstīt tēlaino domāšanu un pašizpausmes prasmes
kā literārā darba interpretētājiem. 
Notika 6 drāmas darbnīcas R.Blaumanis “VELNIŅI”, V.Plūdonis “EŽA KAŽOCIŅŠ”,E. Adamsons „ČIGĀNMEITĒNS RINGLA” un 
" Pasaules ritmi".
 
 
 
 27. novembrī programmas " Latvijas skolas soma " ietvaros 11. klase devās mācību ekskursijā uz Rīgu.
Skolēni apmeklēja Stūra māju, fotoizstādes un VEF muzeju rekonstruētajā VEF kultūras pilī un
Latvijas Nacionālā teātra izrādi " Zem diviem karogiem ".
 
 
21. novembrī 6.-8.klases skolēni un Murmastienes pamatskolas 7.-9.klases skolēni piedalījās nodarbībā
" Latvijas valsts simboli" . Skolēni tika  iepazīstināti ar valsts simboliem ,veicot praktiskus  uzdevumus un
veidojot simbolu ceļvežus. Nodarbības notika iniciatīvas " Latvijas skolas soma" ietvaros. 
 
 
 
 
 
5.decembrī Madonas reģionālajā spartakiādē volejbolā Varakļānu vidusskolas 7.-9.klašu komanda izcīnīja 1.vietu, 5.-6.klases-3.vietu . Apsveicam.
 
 
 
 2. decembrī Varakļānu vidusskolā notika Latvijas Ornitoloģijas biedrības nodarbība
"Mežs ir mājas: dobumainie koki". Tajā piedalījās 7.a,.7.b, 8. un 10. klase.
 
 
 
27. novembrī 12.klases skolēni apmeklēja Karjeras dienu Madonā . Jaunieši piedalījās divās nodarbībās , kurās diskutēja par nodokļu  veidiem, iejutās uzņēmēju un politiķu lomās, meklēja atbildes uz jautājumiem " Kāpēc cilvēki iet uz darbu?  , Kā nopelnīt naudu?, Kādām prasmēm un spējām jāpiemīt, lai veidotu veiksmīgu karjeru? u.c.Dienas otrajā daļā jauniešiem bija iespēja tikties ar 15 augstskolu pārstāvjiem .
 
 
 
Varakļānu vidusskolas 8.,9.,10.,11.klases piedalījās biedrības ""Latvijas Pilsoniskā alianse" izsludinātajā
projektā "Jaunais Pilsonis" .Viens no uzdevumiem bija saistīts ar praktisko darbu -sociālo aktivitāti.
Skolēni izlēma sašūt mākslīgās ādas spilvenus, kas noder dažādām aktivitātēm, īpaši sākumskolas
klasēs. Paši skolēni saka, ka tas bija interesants projekts, kurā ieguva ne tikai zināšanas par to, kā
šādus spilvenus var sašūt, bet arī kā var uzlabot skolas vidi, kā spējam paveikt mazus darbus ar lielu
mīlestību,  kā var gūt lielu gandarījumu, domājot arī par citiem.
 
 
 
 
Šodien vārdadienas svin: Alnis, Andulis

Tuvākie pasākumi un svētki