Pirmie skolēnu mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti 2022./2023.m.g.
 
   Sācies mācību priekšmetu olimpiāžu laiks. Lai pārbaudītu savas zināšanas, spēju analizēt un interpretēt, atklātu savas prasmes, skolēni piedalās vairāku mācību priekšmetu olimpiādēs Madonas un Varakļānu novadu apvienībā. Lielākā daļa olimpiāžu notiek tiešsaistē, bet ir arī olimpiādes, kuras pilda papīra formātā un kuru darbi jāsūta labošanai uz Madonu.
Olimpiādes vēl tikai sākušās, bet pirmie rezultāti jau iepriecina.
30.11.2022.notika bioloģijas olimpiādes 2.posms tiešsaistē. Visi skolēni, kuri piedalījās olimpiādē, ieguva godalgotas vietas.
Gustavs Naglis 9.kl. -1.vieta
Laura Kassaliete 9.kl.-atzinība
Laima Melne 10.kl.-3.vieta
Everita Marija Mačuļska 10.kl.-1. vieta, tika uzaicināta uz valsts olimpiādi no Madonas un Varakļānu novadu apvienības.
Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Inga Strode.
9.12.2022. notika vēstures olimpiādes 2.posms tiešsaistē.
Laura Kassaliete 9.kl. - 1.vieta.
Olimpiādei sagatavoja skolotāja Ingrīda Dalecka.
12.01.2023. notika ķīmijas olimpiādes 2.posms  tiešsaistē.
Gustavs Naglis 9.kl. - 1.vieta, ir uzaicināts uz valsts olimpiādi no Madonas un Varakļānu novadu apvienības.
Elvis Strods 9.kl.  -  2.vieta.
Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Ilga Krūmiņa.
Mācību priekšmetu olimpiādes turpinās, tāpēc vēlēsim veiksmi mūsu skolēniem arī turpmāk.
Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā un SEB bankas atbalstu īsteno līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programmu jaunietēm Future Heroes ar moto – Veido nākotni pati!
Programmas 3.sezonā tika uzņemta un piedalās arī Varakļānu vidusskolas 11.klases skolniece Simona Pastare. Viņa kopā ar savu komandu "BusyBe" īsteno projektu saistībā ar vienu no ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem- "kvalitatīva izglītība". Šobrīd meitenes aktīvi darbojas, lai radītu video materiālu uzņēmumu darbiniekiem, kurā stāstīts par datu drošību un IT drošību.
No oktobra līdz janvārim ir notikušas 6 darbnīcas, kurās meitenes apguvušas problēmu risināšanu, zināšanas par medijiem, finanšu pratību, prezentācijas prasmes un citas noderīgas zināšanas. Katras darbnīcas sākumā  ir iedvesmojoša runa no dažādiem veiksmīgiem cilvēkiem un uzņēmējiem.
 
 
 
 
Varakļānu vidusskolas skolotājas Margarita Selicka, Inese Prusakova, Mārīte Nagle un skolēni Laima Melne,
Reinis Gruduls 10kl.,Simona Pastare 11.kl. turpina dalību Izglītības Attīstības centra projektā “Iecietības
kultūras stiprināšana skolu vidē” ”(Nr. AIF/2022/SCT3/01),finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur
EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ).Šī gada 27.janvārī dalībniekus no piecām
Latvijas skolām reģionālajā seminārā  silti uzņēma  Aizkraukles vidusskola. Skolu dalībnieki dalījās pieredzē
ar jau paveikto, guva ieskatu jaunajos nodarbību materiālos par cilvēktiesībām un mobinga problēmām skolās.
 Nodarbības bija   interesanti un saistoši veidotas. Skolēni un skolotāji labprāt iesaistījās, diskutēja un
sadarbojās. Komandas dalībnieki izmantoja iespēju, lai apmeklētu Aizkraukles novadpētniecības muzeju,
pastāvīgo ekspozīciju par padomju laikiem.
Savākto kolekciju daudzums un dažādība  patīkami pārsteidza, iesakām  apmeklēt!
 
 
 
 
27. janvārī 1.-4. klašu skolēniem  notika jautra disenīte. Katra klase bija sagatavojusi deju, kuru iemācīja pārējiem skolēniem. Lielāko  pārsteigumu sagādāja divpadsmitie ar saviem deju soļu paraugdemonstrējumiemwink
 
 
Varakļānu vidusskolas 9.klases skolēni Anna Mālniece, Laura Kassaliete, Gustavs Naglis, Elvis Strods un Sigita Kanča- komanda “TURBO”, piedalījās Baltijas valstīs notiekošjā  Samsung ideju konkursā jauniešiem “Solve for Tomorrow”, kurā 9. – 12. klašu skolēnus aicināja radīt idejas videi draudzīgai nākotnei. Mūsu skolas jaunieši izveidoja aplikācijas “Ekopad “prototipu, ar kuras palīdzību iespējams samazināt pārtikas produktu atlritumus mājsaimniecībās un saņēma Atzinību par dalību konkursā un pilnvērtīgi izstrādātu ideju vides ilgtspējas uzlabošanā. Komandu konsultēja skolotājas Lolita Briška un Inga Strode.
 
 
 
Varakļānu vidusskolas trīs skolotāju un trīs skolēnu komanda  ir ieguvusi iespēju piedalīties Izglītības Attīstības centra projektā “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē”(Nr. AIF/2022/SCT3/01), ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Kopumā no visas Latvijas ir apstiprinātas desmit skolu komandas. 2022.gada 8.-9.decembrī skolotāji piedalījās ievadseminārā Siguldā, kur ieguva gan nodarbību materiālus cilvēktiesību un diskriminācijas jautājumos,gan praktiskās iemaņas nodarbību vadīšanā.Decembrī skolas 9.-12.klašu skolēni piedalījās anketēšanā par jauniešu attieksmi saistībā ar iecietību un diskrimināciju. Dažādas aktivitātes turpināsies līdz 2024.gada februārim.
  
 
 
Šodien vārdadienas svin: Ardis, Ingrīda

Tuvākie pasākumi un svētki