8.martā, programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, 10.-12. klašu skolēniem bija iespēja noskatīties jauno režisores Ināras Kolmanes filmu “Mātes piens”. Tā kā daži bija lasījuši Noras Ikstenas grāmatu “Mātes piens”, bija izcila iespēja salīdzīnāt un izvērtēt daiļliteratūras avotu un ekranizāciju.
Atsauksmes no skolēniem.
Patrīcija. Atklāts stāsts par mātes un meitas attiecībām, kas bija ''norakstītas'' jau no paša sākuma. Labs ieskats tajā, kā uzauga paaudze padomju laikā. Filma diezgan labi apkopo grāmatas motīvus.Tā kā biju šo grāmatu lasījusi, apgūstot padziļināto kursu latviešu valodā un literatūrā, bija interesanti vērot grāmatas teksta iedzīvināšanu fimas kadros.
Sendija.Filma ‘Mātes piens” ir smaga un emocionāla filma , ko ir vērts noskatīties ikvienam. Drūma , bet toties patiesa. Ļoti patika , kā filmā darbojās aktieri. Pirms filmas noskatīšanās izlasīju grāmatu . Varu teikt to , ka grāmatā notikumi tika attēloti smalkāk, detalizētāk ,bet filmā tie “leca”  uz priekšu ar lielāku laika starpību. Lai arī grāmatā viss attēlots smalkākās niansēs , man vieglāk izprast notiekošo palīdzēja filmas noskatīšanās.
Indra.Filma stāsta par mātes lomu, cik tā ir smaga un dažādiem pārbaudījumiem bagāta. Apbrīnoju Noras Ikstenas drosmi, kā viņa spēja rūpēties par savu māti, skatoties no malas, tas pat neizskatījās smagi. Sievietei ir jāspēj rūpēties par ģimeni un vēl jāmēģina sasniegt  karjeras virsotnes, taču, ja tas viss notiek reizē, tad kāds no mērķiem ir jāuzliek kā prioritāte.
 
Varakļānu vidusskolā noslēgusies Cilvēktiesību mācību programmas aprobācija. 9.-12.klašu skolēni apguva tēmas, kas skar cilvēktiesības ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē, darbojās dažādās aktivitātēs un veica praktiskus uzdevumus, kas palīdzēja labāk orientēties cilvēktiesību jautājumos.Ieskatījās vēstures notikumos, piemēram, par to kā sievietes cīnījās par savām tiesībām. Diskutēja par mobingu skolu vidē. Ieguva zināšanas par to, kā jārīkojas dažādās situācijās, kur var meklēt palīdzību. Izspēlēja tiesas procesu, gūstot ieskatu par tiesu sistēmas darbību. Sadarbībā ar dizaina un mākslas stundu skolotājām 12.klases skolēni radīja Tkreklu apdruku, paužot savu pilsonisko nostāju cilvēktiesību jautājumos.
 
 
Programmas aprobācija notiek Izglītības Attīstības centra projekta “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē”(Nr. AIF/2022/SCT3/01) ietvaros, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Programmas aprobāciju realizē Varakļānu vidusskolas skolotājas Margarita Selicka, Inese Prusakova un Mārīte Nagle.
 
 
 
Lai gan ārā nekas neliecina par pavasara tuvošanos, 1.-4. klašu skolēni 10. martā gatavojās Pasaules Ūdens dienai . Pasākumā katra klase nonāca četrās ostās ,kurās bija jāveic dažādi uzdevumi: jādomā par ūdens taupīšanu, jāveic pētījumi un mērījumi, jāpadomā , kur atrodas dažādas ūdens tilpnes Varakļānu apkārtnē, Latvijā vai pasaulē un jāizspēlē Kahoot viktorīna.  Skolēni atzina, bija interesanti:)
Domāsim globāli, rīkosimies lokāli!
 
 
 
 
 
 
 
 
  Varakļānu vidusskolas dejotāji aktīvi koncertē!
2.-3.klases un 4.-5.klases tautas deju kolektīvi 23.februārī piedalījās bērnu tautas deju kolektīvu draudzības koncertā - "Deju krāsu virpulī" Barkavas kultūras namā.
Video fragmenti,no mazāko dejotāju koncerta Barkavā: Šeit
    
 10.-12.klašu tautas deju kolektīvs "Ausmeņa" 25.februārī uzstājās koncertā "Saules svece" Lubānas kultūras namā.
 
  
 
 
 
 
24.februārī mūsu skolas absolvente Deina Svilāne uzstājās 12.klases skolēniem ar " ViA vēstnieku prezentāciju" .Jaunieši tika iepazīstināti ar studiju programmām, studentu brīvā laika pavadīšanas iespējām, dzīves apstākļiem kopmītnēs. Deina ir Vītola fonda stipendiāte, tāpēc 12.klases skolēni tika iepazīstināti ar Vītola fonda piedāvātajām iespējā un stipendiāta pienākumiem. Deina atbildēja uz jauniešus interesējošiem jautājumiem.
 
 
 
22.februārī skolā viesojās Valsts robežsardzes koledžas darbinieki.  9.-12.klašu skolēni tika iepazīstināti ar prasībām , kādas nepieciešamas robežsargam, atlases pārbaudījumiem, sociālajām garantijām.Skolēni uzzināja kādas ir  darba iespējas un turpmākās izglītības iespējas pēc profesionālās tālākizglītības programmas absolvēšanas. Skolēni ar interesi klausījās stāstījumā, izmēģināja dažādus darba instrumentus un vēroja kinologa darba demonstrējumus.
 
 
 
 
 
 
Šodien vārdadienas svin: Ardis, Ingrīda

Tuvākie pasākumi un svētki