Gatavojotie vidusskolas 100 gadu jubilejai, skolā notika Dzejas dienām veltīts pasākums"  Dzejas žāvēšana 2020" .
 

100.vilcieniņš.

Skolai jau simtnieciņš

Iznāk vesels vilcieniņš

Pilns ar skaistiem sapņiem
Un ar bērnu smiekliem.
Tā nu brauc šis vilcieniņš
Desmit gadu desmitus.
 
Katram skola ir kā mājas,
Kur ne vienmēr labi klājas.
Citreiz paslīd kāja, 
Citreiz sabrūk stāja.
 
" Tā nu mums te visiem gāja," 
Stāsta skolas māja.
 
Katrīna Skutele 6.klase
 
 
 

8.septembrī Varakļānu vidusskolas 6.klases skolēni apguva dabaszinības Taudejāņu mežsaimniecībā. Skolēni devās uz Latvijas valsts mežu organizēto “Meža ekspedīciju”. Tas bija aptuveni 2 km garš pārgājiens ar 10 meža izziņas pieturām mežsaimnieku vadībā. Skolēni iepazina meža zinātni, skaitīja kokus, mērīja koku augstumu, noteica koku vecumu, būvēja tiltu, atklāja koksnes produktus, ieguva informāciju par meža retināšanu un jaunaudžu kopšanu.

Diena bija aizraujoša un izziņas bagāta!

 

 

 
 
 

Jaunais mācību atnāca atkalredzēsanās prieka piepildīts, jo visi skolojamie-kopā 241-, viņu vecāki un skolotāji ar nepacietību gaidīja tikšanos klātienē, iespēju pilnvērtīgi izbaudīt mācību procesu un sadarboties jauno kompetenču apguvē.

Gandarī tas, ka visi 9.klases absolventi turpina izglītošanos gan Varakļānu vidusskolā, gan citās skolēnu interesēm atbilstošās mācību iestādēs Madonā, Ogrē, Rēzeknē. 12.klasi absolvējušie 91,6% turpinās mācības dažādās Latvijas koledžās un augstskolās: LU medicīnas koledžā, Kultūras koledžā, Biznesa vadības koledžā un Latvijas vadošajās augstskolās- LU, RTA, LLA, RTA. Vēlam mūsu studentiem veiksmīgi iekļauties mācību procesā un godam absolvēt izvēlēto izglītības iestādi.

Šogad skolas gaitas uzsākuši 23 pirmklasnieki un 14 10.klases audzēkņi. Lai viņiem neapsīkst izziņas prieks un atklājas jaunas radošā potenciāla izpausmes iespējas.

Šis mācību gads ienes nozīmīgas pārmaiņas izglītības jomā, jo no 1. septembra pakāpeniski 1., 4., 7. un 10. klasēs sāk ieviest jauno mācību saturu un pieeju.

 
 

 ZINĪBU DIENA VARAKĻĀNU VIDUSSKOLĀ

 

 

 

30. augustā plkst.11:00

 

ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ SV. MISE,

TIEK ĪPAŠI AICINĀTI SKOLĒNI, VECĀKI UN SKOLOTĀJI

 

 

1.SEPTEMBRĪ

PLKST. 9:00 SVINĪGĀ LĪNIJA 1.-5.klasēm

PLKST. 9:30 KLASES STUNDA,

                   VECĀKU KOPSAPULCE

 

PLKST. 12:00 SVINĪGĀ LĪNIJA 6.-12.klasēm

PLKST. 12:30 KLASES STUNDA,

                   VECĀKU KOPSAPULCE

 
Sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību lūdzam no ģimenes pasākumā piedalīties vienam vecākam.

 

Noslēdzies Latvijas lielākās izglītības organizācijas Junior Achievement Latvia sadarbībā ar Latvijas Banku organizētais konkurss 5.-9.kl. skolēniem "Biznesa pasakas". Šogad ir iesniegti 310 darbi no 44 izglītības iestādēm. Skolēnu darbus vērtēja pārstāvji no Latvijas Ekonomikas attīstības foruma, RTU Rīgas Biznesa skolas, Latvijas valsts mežiem, Tallink Latvija, Dienas Mediji un Latvijas Privāto vēsturisko ēku asociācijas.
Varakļānu vidusskolas 6.a klases skolniece Anna Mālniece ieguva Ekonomikas attīstības foruma specbalvu. Apsveicam! 
Skolotāja Margarita Selicka
Šodien vārdadienas svin: Rūdis, Rūdolfs, Viviāna

Tuvākie pasākumi un svētki