13.01.2020. Varakļānu vidusskolas skolēni piedalījās Latviešu valodas un literatūras valsts 46.olimpiādes 2.posmā 8. un 9.klasei Madonas novadu apvienībā.

8. kl. grupā 3.vietu ieguva Simona Pastare

9.kl. grupā 1. vietu ieguva Amanda Ikauniece

Sveicam mūsu skolēnus un latviešu valodas un literatūras skolotāju Aiju Cauni ar augstiem sasniegumiem.

Skolēnu  pašpārvalde 2019. gada nogalē rūpigi gatavojās akcijai " Rūķu gājiens". Kopā ar visu klašu skolēnu kolektīviem tika izveidots  2020.gada kalendārs. Skolēnu mērķis bija pārsteigt Varakļānu uzņēmējus un pašvaldības  iestādes ar pašdarinātu kalendāru.Rūķi paveica iecerēto:) Visiem laimīgu Jauno gadu!
 
 
19.decembra pēcpusdienā 1.klases skolēni viesojās Varakļānu novada Sociālajā dienestā. Ar saviem dzejolīšiem pirmklasnieki sveica novada pensionārus Ziemassvētkos.
 
 
 
 1.-4.klašu Ziemassvētku eglīte "Rūķu darbnīcā" 
 
 
 
 
 
 5.-12.klašu pasākums " Ziemassvētkus meklējot..." 
 
 
 
 
19.decembrī Varakļānu vidusskolā notika Ziemassvētku tirdziņš.
Paldies visiem čaklajiem tirgotājiem, to palīgiem un pircējiem!
 

Šogad jau 14.reizi notika dzejniekam Robertam Mūkam veltītais jaunrades darbu konkurss.Konkursa tēma "Vislielākais noslēpums ir kontūrās, kas atdala lietas no tukša gaisa. Šis noslēpums ir jāceļ gaisā."( R.Mūks)

Arī šogad mūsu skolas skolēni aktīvi piedalījās konkursā ar saviem jaunrades darbiem. Labākie rezultāti ir šādi: Rihards Trokšs ( 2.klase) – 3.vieta, Karīna Vingre( 5.klase) – 3.vieta, Laima Melne ( 7.a klase) – 3.vieta. Daudzi skolēni ieguva arī Atzinības- Ilze Strode, Luīze Ikauniece, Jēkabs Urka, Rolands Počs( 2.klase), Katrīna Skutele ( 5.kl.), Anna Mālniece ( 6.a kl.), Patrīcija Masaļska (9.kl.), Sigita Šuste ( 10.kl.)

13.decembrī devāmies uz konkursa noslēguma pasākumu Galēnu pamatskolā un saņēmām balvas.

 

 Biedrības "Daibes ilgtspējas centrs" rīkotajā fotoakcijā "Šķiro un samazini!? Padalies, kā veicās!" piedalījās

Varakļānu vidusskolas 4.un 5.kl. skolēni un lietišķās mākslas pulciņa dalībnieki. kuru pārstāvjiem 14. decembrī bija iespēja apmeklēt noslēguma pasākumu.Tā laikā izglītojamie iepazinās  ar Daibes atkritumu šķirošanas poligonu, uzzināja kā un kāpēc samazināt sadzīves atkritumus, darbojās radošajās darbnīcās. 

 

 

No 11. līdz 24. novembrim tiešsaistē notika starptautisks loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursa Bebr[a]s 5.-12. klašu skolēniem 1. kārta. Konkursa būtība ir parādīt, ka ikkatrs skolēns var piedalīties, jo nepieciešama loģiskā un algoritmiskā domāšana, nevis specifiskas zināšanas.

No Varakļānu vidusskolas šajā konkursā piedalījās 79 skolēni četrās vecuma grupās. Labākie savās vecuma grupās bija Gustavs Naglis (6.a klase), Reinis Gruduls (7.b klase), Linards Naglis (10. klase), Rinalds Mozuls (12. klase)

Šodien vārdadienas svin: Ilma, Skaidris

Tuvākie pasākumi un svētki