Izglītības iestādes akreditācija

Izglītības iestāde akreditēta 2020. gada 3. aprīlī. Akreditācijas derīguma termiņš 2026.gada 2.aprīlis.

Izglītības programmas

 • Pamatizglītības programma  (kods 21011111
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods21015811)
  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011)
  Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma(kods 31013011)
  Vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31016011):
  • Valodas un sociālās zinātnes;
  • Matemātika un dabaszinātnes, programmēšana.
   

 

 

 

 

Šodien vārdadienas svin: Marija, Marika, Marina

Tuvākie pasākumi un svētki