VV pašpārvaldes pase 

 

Dzimšanas gads: 1996.gads

Dzimšanas vieta: Varakļānu vidusskola

Dzīvesvieta: Jaunatnes iela 2, Varakļānos. Varakļānu vidusskolas „Spotiņš”

Personu moto: Mēs esam atvēri jaunām domām, darbiem un jautrām dullībām, lai dzīvi iekš VV padarītu krāsaināku.

Galvenie ideju ģenerētāji: VV vidusskolēni: Simona Pastare, Māra Melne, Karīna Vingre, Anna Mālniece, Sigita Kanča, Laura Kassaliete, Rinalds Latkovskis,Katrīna Latkovska,Rūta Grudule,Rūdolfs Mālnieks,  .

Galvenais un nemainīgais hiperaktivitātes kodols: Aina Kazāka 

Pašpārvaldes prezidents:

Pašpārvaldieši: rada jaunas idejas par pasākumiem un akcijām savā „Spotiņā”, raksta projektus, lai vidusskolas dzīvei liktu iegriezties ātrāk. Piedalās un rīko arī dažādus starpnovadu pasākumus, kas tendēti uz jauniešu sadraudzības veicināšanu, kā arī pasākumus pilsētas mērogā, kas  palīdz jauniešiem sadraudzēties ar apkārtējām paaudzēm.

 

Jau paveiktais:

Tradīcijas: Pašpārvalde ir atbildīga par skolā notiekošajiem ārpusstundu pasākumiem. Daži no tiem jau skolēnu dzīvē ir kļuvuši par tikpat svarīgu sastāvdaļu kā ūdens.

  • Katru rudeni dodamies pārbaudīt savu veiklību un spēju neapmaldīties trijās priedēs, sacenšoties orientēšanās sacensībās, organizējam pasākumu  " Izlaušanbās no skola" 
  • Par tradīciju kļuvusi „Retro balle”- kuplas kleitas, sarkanas lūpas un rokenrols. Pašpārvaldei pieder laika mašīna, kas katru gadu februārī spēj skolas zālē ienest retro dvašu. Kopā kārtīgi izballējamies, griežot trakos retro dančus.
  • Vēl katru gadu visa vidusskola sapulcējas skolas zālē, kur katrs parāda, ko tad ir iemācījies šī gada laikā. Tas ir ļoti sirsnīgais pasākums „ Par skolas godu” ,kurā apbalvo labākos no labākajiem, katrs parāda savu talantu. Spožā pavasara saulē veidojas īsts emociju sprādziens.
  • Tradīcija ir arī tieši pirms vasaras brīvdienām veidotais pasākums „Bērni bērniem”, kas ļauj ar kārtīgu joni ielēkt jaunajā vasarā. Saka taču, kā vasaru  iesāksi, tāda tā būs . Sarīkojam  dažādas spēles un atrakcijas bērniem un jauniešiem dažādās vecuma grupās, kur tiem ir iespēja parādīt savu varēšanu. Tik daudz smaidu! Vasara tiešām var sākties.

 

Bērniem draudzīgā Varakļānu vidusskola ir atvērta jaunām domām, jauniem draugiem un jautrām dullībām

Varakļānu vidusskola

Filma par Varakļāniem

Filma par Varakļāniem 1

Filma par Varakļāniem 2

 
Šodien vārdadienas svin: Marija, Marika, Marina

Tuvākie pasākumi un svētki