Saulainajā 3.apriļa pēcpusdienā Varakļānu novada sākumskolas bērni pulcējās skolas zālē, lai satiktos ar dažādiem pasaku varoņiem. Viņus sagaidīja Ronja(Elīna Ozoliņa 6.b), Sarkangalvīte(Samanta Stiuriniece 6.b) un Sniegbaltīte (Beāte Kuzņecova 6.b). Meitenēm bija čemodāns ar pasaku grāmatām ,kuras ir izlasītas, tāpēc viņas aicināja skolēnus pastāstīt par savām mīļākajām pasakām. 1.klase pastāstīja" Kāpēc kaķis pirms brokastīm mazgā muti", 2.klase pasaku " Rācenis" , 3.klase " Buratino", 4..klase " Cukurpasaku" , Murmastienas skolēni pasaku par rūķiem.
 
 
 
23. martā notika tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate Madonas apriņķī, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam Varakļānu vidusskolas kolektīvu rezultāti: 
1.-2.klašu  B grupa TDK 2.pakāpe
3.-4.klašu A grupa TDK 2.pakāpe
5.-6.klašu TDK 2.pakāpe
5.-9.klašu TDK 3.pakāpe
7.-9.klašu TDK 2.pakāpe
10.-12.klašu TDK 2.pakāpe
30.martā Varakļānu KN notika jauniešu deju kolektīvu sadancis. Pasākumā piedalījās Lubānas vidusskolas TDK " Raksti" ,Cesvaines vidusskolas TDK " Cīrulītis" ,A.Pumpura Rīgas 11.pamatskolas TDK " Dzīpars" ,Alojas KN TDK " Resgaļi" , Sīļukalna jauniešu TDK, Feimaņu KN jauniešu TDK " Vīmyns" , Varakļānu vidusskolas " Ausmeņas" un " Juntara" dejotāji un absolventi.
 
 
 
 
Projekta" Jaunais pilsonis"  piedalījās 23 skolas no visas Latvijas, kopā vairāk kā 700 dalībnieki. Pilsonisko aktivitāti ir veikušas 20 klases . 
Uzvarētāji:
 
1. vieta Saldus vidusskola  – “Atver skapi” - Izvērsta akcija par drēbju ziedojumiem  bērnunamiem
2. vieta Varakļānu vidusskola – “Zaļā klase” soliņu izveide skolas apkārtnē
29.martā skolā viesojās  Varakļānu vidusskolas absolvente, Daugavpils Universitātes studentu padomes prezidente Inese Vīča. Vidusskolēni uzzināja par pamatstudiju programmām, par uzņemšanas prasībām, par to kādu kvalifikāciju iespējams iegūt , cik ilgi jāmācās un kādas ir  darba iespējām pēc studijām . Studente pastāstīja par  aktivitātēm ārpus mācībām un kādus pasākumus DU piedāvā skolēniem.
 
 
Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir  palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē. 
29.martā  Varakļānu visdusskolā viesojās Swedbankas klientu konsultante Sandra Kosokovska ar vieslekcijām  par ekonomiku, informātiku un matemātiku .
Iejūtoties personīgo finanšu konsultanta lomā, skolēni apguva tematu par sava budžeta plānošanu un uzkrājumu veidošanu. Stundu gaitā skolēni iepazinās ar vairākiem reāliem gadījumiem, ar kuriem klienti vēršas pie bankas konsultantiem, un kopā ar bankas ekspertu radīja risinājumus veiksmīgai personīgo finanšu plānošanai.
 
 

Mūsu skolas 6. klases komanda " Varakļānieši " piedalījās Latvijas Dabas muzeja organizētajā neklātienes konkursā " Cielavas gudrības ". Komanda, kuras sastāvā bija R. Gruduls, E.H. Kaufelds un R. Strods, piedalījās trijās kārtās. Vajadzēja meklēt atbildes par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas dabas un kultūrvēsturiskiem apskates objektiem, atpazīt pilsētu ģerboņus, sameklēt augu un dzīvnieku nosaukumus dažādās valodās, atrast objektus kartē. 70 komandu konkurencē puiši bija 38.-ie.

Šodien vārdadienas svin: Anda, Andīna

Tuvākie pasākumi un svētki