Mēs dzīvojam Eiropas Savienībā. Gatavojoties Eiropas eksāmenam, piedalījāmies konkursā. 3.klases skolēni ar lielu aizrautību atšifrēja rēbusu par Eiropas Savienību un saņēma pārsteiguma balvas.
 
 
27.aprīlī 7.klases skolēni  ģeogrāfijas stundā devās uz notekūdeņu attīrīšanas staciju, lai iepazītos ar notekūdeņu attīrīšanas procesiem, uzzinātu ,kuras vielas ir visgrūtāk attīrīt ,un ar ko piesārņots Varakļānu ūdens. Paldies notekūdeņu attīrīšanas stacijas operatoram Andrim Brokam par interesanto stāstījumu.
 
 
 
 
Martā un  aprīlī 2.un 9.klases skolēniem sporta stundās attālināto mācību ietvaros bija iespēja individuāli vai kopā ar ģimenēm orientēties Priedaines apvidū. Maršrutu iespējams veikt arī tagad.
Esiet aktīvi!
 
 
 
 

Aprīlī 5.-12.klašu skolēni noskatījās koncerlekcijas “ Kino mūzikas vēsture” , “Imants Kalniņš. 80” un “Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija”.

Atsauksmes par redzēto D. Svilāne par “Kino mūzikas vēsturi” :

Video veidotājiem ir ļoti labi izdevies visu iekļaut un parādīt tā, ka tas ir viegli uztverams visām vecuma grupām. Veiksmīgi arī vizuāli atveidots- krāsaini un unikāli. Man patika, ka video ir iedziedājuši jaunieši nevis ielikuši kādu mākslinieku, kā to izpilda oriģināldarbos. Ļoti viegli arī atmiņā palika visas dziesmas, tas man bija kā līdzšinējo zināšanu atsvaidzinājums.

Pēc “Imants Kalniņš. 80” video noskatīšanās bija pāris lietas, par kurām es dzirdēju pirmo reizi, piemēram, ka I. Kalniņš bija ne tikai kā komponists, bet grupas 2xBBm dibinātājs, sabiedrības dvēsele, mani priecēja viņa neatlaidība un gribasspēks stāties pretī tā laika cenzūrai, jo tas ne kuram katram mūsdienās ir pa spēkam. Mani aizkustināja “Imantdienu” rašanās stāsts, arī es gribētu nokļūt tur un dzirdēt I. Kalniņa dziesmas dzīvajā izpildījumā. I. Kalniņš – paliekoša vērtība un mantojums mūsu tautai.

S. Golubcova par koncertlekciju “Imants Kalniņš. 80” – nekad īsti neaizdomājos, cik bieži viņa vārds tika minēts man visapkārt, pati esmu dziedājusi viņa dziesmas, un tikai tagad esmu iepazinusi šo leģendāro cilvēku un viņa dzīvesstāstu.

Koncertlekcija “Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija” - ļoti trāpīgas, pacilājošas un visiem zināmas dziesmas, kurām gribētos dziedāt līdzi vēl un vēl!

Paldies programmai “Latvijas skolas soma” par iespēju noskatīties piedāvātās koncertlekcijas!

Mājturība 8.klasē- top putnu būrīši.
 
 
1.klases skolniece Monta Lučaņinova Starpnovadu glītrakstīšanas konkursā ieguva 2.vietu.
Apsveicam!
 
Šodien vārdadienas svin: Emīlija

Tuvākie pasākumi un svētki