5.decembrī Ērgļos saieta namā notika R. Blaumaņa literārās prēmijas 11.konkursa noslēguma pasākums. Šogad konkursam tika iesniegti 223 darbi. Pamatskolu un vidusskolu grupām bija doti 3 temati. Čaklākie rakstītāji bija no Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas-39 darbi Par katru tēmu vispirms pasniedza Atzinības rakstus, tad apbalvoja iegūtās vietas. Saasināta intriga saglabājās līdz pēdējai minūtei. Kuram ir 1. vieta?

Tad aktieris Artis Robežnieks paziņoja, ka 1.vietu vidusskolu grupā ieguvusi

Varakļānu vidusskolas 12.klases skolniece Signe Viška, kura saņēma naudas balvu 100 eiro.

Apsveicam ar lielo panākumu!

Šodien vārdadienas svin: Amālija

Tuvākie pasākumi un svētki