Latviešu valodas aģentūras konkursā 2020./2021.māc.g. “Mans grāmatplaukta stāsts” Varakļānu vidusskolas
12.klases skolēns  Dairis Upenieks 10.-12.klašu zīmējumu grupā  ir ieguvis 2.vietu (sk. Margarita Selicka) un  
1.-4.kl. literāro darbu grupā atzinību ieguvusi 3.klases skolniece Luīze Ikauniece (sk. Ilze Eiduka) 
  Apsveicam!
 
Šodien vārdadienas svin: Ardis, Ingrīda

Tuvākie pasākumi un svētki