Šī gada 19.maijā Varakļānu vidusskolā notika Projekta darbu aizstāvēšana 12.klasei.
Samanta Mediniece un Renārs Kalniņš prezentēja pētījumu“Tūrisma ceļvedis ģimenēm ar bērniem Varakļānu apkārtnē”(darba vadītāja Aina Kazāka) .Skolēniem nācās apzināt, apkopot un atlasīt ļoti lielu informācijas apjomu, ko digitalizētā veidā pasniegt ceļotājiem. Projekta darba rezultātu- izstrādātus ceļojumu maršrutus ģimenēm ar bērniem skolēni piedāvās Varakļānu Tūrisma informācijas centram un Varakļānu pašvaldībai.
Indra Grudule un Sendija Upīte  veica pētniecisko darbu par ekrānierīču lietošanas ietekmi uz skolēnu stāju (darba vadītāja Inga Strode). Meitenes galarezultātā ir izveidojušas vingrojumu kompleksu video formātā, kuru piedāvās skolēniem un skolotājiem stundām un starpbrīžiem.Projekta rezultātā ir apgūtas sadarbības un digitālās prasmes, risinātas problēmas.
Edvards Mālnieks sadarbībā ar pašvaldību realizēja projektu-sabiedrisko darbu,- talku 11-12. klases skolēniem (darba vadītāja Margarita Selicka). Talkas mērķis bija sakopt Varakļānu  kapu Brīvības cīņu piemiņas vietu pirms 11. novembra - Lāčplēša dienas.  Tika apgūtas svarīgas pilsoniskās līdzdalības prasmes.Edvards talkas ideju gatavs piedāvāt  11. klases skolēniem, kuriem projekta darbi būs nākamgad.
Patrīcija Masaļska, Inta Savicka un Elīza Kanča veica  sabiedrisko darbu “Jauniešu pasivitātes mazināšana Varakļānu vidusskolā, uzlabojot to mentālo veselību caur dažādām aktivitātēm” (Darba vadītājas Margarita Selicka un Aina Kazāka).  Projekta darba mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar ceļošanas, brīvprātīgā darba un projektu iespējām, kas ir labs veids, kā uzlabot mentālo veselību, pašsajūtu, un iegūt nozīmīgu pieredzi. Lai to īstenotu, meitenes izveidoja divas nodarbības Varakļānu vidusskolas skolēniem.Rezultātā iegūta pieredze problēmrisināšanā un pašvadītā mācīšanā.
 Ilvars Upenieks aizstāvēja dizaina risinājuma darbu “Shelter” (darba vadītāja Lolita Briška). Rezultātā tika izveidots prototips skolas autobusa pieturvietas nojumei skolas teritorijā. Darba procesā tapa rasējums Tinkercad programmā, kam sekoja prototipa printēšana 3D printerī  9 stundu garumā. Ilvaram  nācās daudz komunicēt , apgūt digitālās un prezentācijas prasmes.
Kristaps Kostukevičs un Toms Kalniņš aizstāvējā darbu “Nevēlamo ziņu noslēpšana ziņu portālos” (vadītāja Ilze Strode). Mērķis bija izveidot programmu, kas palīdzētu cilvēkiem noslēpt kādas konkrētas ziņas interneta vietnēs. Tā  ir domāta cilvēkiem ar mentālās veselības problēmām, kurus uztrauc informācija, kas izraisa stresu vai uzmācīgas idejas, piemēram karš, politika, veselība, u. tml. Ideja par programmu virzījās uz priekšu, bet, kā jaunieši paši atzīst, nedaudz pietrūka zināšanu. Tomēr ir gatavi  kādreiz nākotnē  pilnveidot šo projektu uz visiem 100%.Projekta darbu Varakļānu vidusskolā koordinēja skolotāja Margarita Selicka.
 
 
 
 
Šodien vārdadienas svin: Ēriks, Inese, Inesis

Tuvākie pasākumi un svētki