4. februārī 
9.00–9.40 – 6.–9.klašu skolēniem 
9.50 – 10.30 – vidusskolēniem un citiem interesentiem 
tikšanās ar  Rēzeknes  Augstskolas maģistra studiju programmas „Filoloģija” 
absolventi LĪGU ČEVERI. Grāmatas „Arhetipi un žanriskās iezīmes šausmu stāstos” 
koplasīšana un saprašana. 
Šodien vārdadienas svin: Amālija

Tuvākie pasākumi un svētki