Februāra beigās Riebiņu vidusskolā notika Varakļānu, Viļānu, Riebiņu 5. starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konference.
No Varakļānu vidusskolas piedalījās 11.kl. skolniece Kristiāna Krūmiņa ar darbu veselības zinātnē”Stājas traucējumi un to riska faktori skolas vecuma jauniešiem”,
darba konsultante skolotāja Ilga Krūmiņa, 11.kl. skolniece Sannija Zvaigzne-Tavare ar darbu cittautu valodniecībā”Body –part idioms”, darba konsultante skolotāja Ieva Mozga.
No 12.klases konferencē piedalījās Ieva Zīmele ar darbu sociālajās zinībās „Marihuāna kā vieglā narkotika”, darba vadītāja skolotāja Margarita Selicka. 
Darbus izvērtēja attiecīgo sekciju komisijas, kurās darbojās visu novadu vidusskolu pedagogi. Jaunās zinātnieces, apkopojot vērtējumus, ieguva savā jomā 2. pakāpes diplomus.
 Paldies pedagogiem par atbalstu  ZPD konsultēšanā.
Šodien vārdadienas svin: Amālija

Tuvākie pasākumi un svētki