12.a klase

12.b klase

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Laurita Broka

Ģirts Broks

Edgars Erels

Sandra Grudule

Zane Grudule

Matīss Kančs

Madara Pastare

Katrīna Spridzāne

Sanita Strode

 Lelde Svilāne

 Inese Tropa

 Aneka Ugaine

 Māra Uzuliņa

 Armands Vilcāns

 Kristaps Vingris

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Normunds Bernāns

Juris Broks

Alvis Divāns

Sindija Erele

Ieva Garanča

Daniels Garančs

Klinta Gritāne

Lauris Ikaunieks

Kristiāna Inķēna

Artūrs Kazāks

Arta Mozule

Rolands Pastars

Linda Piļpuka

Agnese Poļaka

Evita Stafecka

Agate Strode

Sigita Tropa

Annija Ubagovska

Viesturs Vanags

Gundars Zaburdajevs

Marija Zepa

 
Šodien vārdadienas svin: Ardis, Ingrīda

Tuvākie pasākumi un svētki