Varakļānu novada tautas deju kolektīvu skates  rezultāti:
Murmastienes pamatskola 
1.-4. klašu deju kolektīvs - 42,8 I pakāpe( vadītāja Vija Pelse )
Varakļānu vidusskola
1.-2. klašu deju kolektīvs   42,0  I pakāpe
3.-4. klašu deju kolektīvs   45,0  Laureāts
5.-6. klašu deju kolektīvs   43,0  I pakāpe
7.-9. klašu deju kolektīvs   42,7  I pakāpe
10.-12. klašu deju kolektīvs 44,7  I pakāpe
Vadītāja Ilona Cvetkova
 
 
 
 
Madonas novada atklātā čempionātā telpu futbolā Varakļānu komanda ieguva 1. vietu. Turnīrā piedalījās 10 komandas.
Komandā spēlēja: Rinalds Zeps, Roberts Seržans, Vadims Paplavskis, Dāvis Mesters, Ilgvars Mesters, Pauls Mesters, Artis Ikaunieks, Arvis Senkāns, Arvis Latkovskis, Armīns Broks, Edgars Locāns, Rihards Melnis, Aleksejs Groznovs, Renārs Pastars, Jānis Pastars.
Treneris Juris Daleckis.
Apsveicam!

1.b klase(audzinātāja Ilze Eiduka) šogad piedalās Latvijas Stādu Audzētāju biedrības, Zemkopības ministrijas un Eiropas Savienības projektā - konkursā "Dārzniecība".Skolēni, piedaloties šajā projektā, paplašinās gan savas teorētiskās zināšanas, gan praktiski audzēs Eiropas ciedru priedi, parasto pīlādzi, piparmētru un rūpēsies par tiem, dokumentējot savu darbu "Augu dienasgrāmatā".Projekta noslēgumā paredzēts, ka skolēni savus izaudzētos augus iestāda pastāvīgā vietā dabā.

  •  
 
Priecīgas Lieldienas!
 
Lielas dienas rītiņā
Agri gāju šūpoties,
Lai redzēju koku galus
Zelta sauli margojam.
 
 
 
 
Februāra beigās Riebiņu vidusskolā notika Varakļānu, Viļānu, Riebiņu 5. starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konference.
No Varakļānu vidusskolas piedalījās 11.kl. skolniece Kristiāna Krūmiņa ar darbu veselības zinātnē”Stājas traucējumi un to riska faktori skolas vecuma jauniešiem”,
darba konsultante skolotāja Ilga Krūmiņa, 11.kl. skolniece Sannija Zvaigzne-Tavare ar darbu cittautu valodniecībā”Body –part idioms”, darba konsultante skolotāja Ieva Mozga.
No 12.klases konferencē piedalījās Ieva Zīmele ar darbu sociālajās zinībās „Marihuāna kā vieglā narkotika”, darba vadītāja skolotāja Margarita Selicka. 
Darbus izvērtēja attiecīgo sekciju komisijas, kurās darbojās visu novadu vidusskolu pedagogi. Jaunās zinātnieces, apkopojot vērtējumus, ieguva savā jomā 2. pakāpes diplomus.
 Paldies pedagogiem par atbalstu  ZPD konsultēšanā.
Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 2. kārtā  notika  11. martā Jēkabpilī  .
Mūsu skolnieces Elīna Ozoliņa(  2.klase ) ieguva III pakāpes diplomu, Amanda Ragause( 1.klase)  pateicību.
Šodien vārdadienas svin: Virma, Zelma, Zemgus

Tuvākie pasākumi un svētki