LU A.Liepas NMS matemātikas olimpiāde 4.klasēm „Tik vai..Cik”
4.klases skolēni vairāku mēnešu garumā piedalījās LU A.Liepas NMS rīkotajā matemātikas olimpiādē „Tik vai… Cik”. Olimpiādes 3 kārtas norisinājās skolā. LU A.Liepas NMS apkopojot pirmo trīs kārtu rezultātus no Varakļānu vidusskolas izvirzīja uz 4.kārtu Elīnu Ozoliņu un Ernestu Šminiņu, ņemot vērā visās trīs kārtās kopā iegūto punktu summu. Olimpiādes “Tik vai… Cik” 4. kārta ir Starptautiskā 4.klašu olimpiāde, kurā piedalījās Latvija un Lietuva.  Šīs kārtas uzdevumus veidoja LU A.Liepas NMS kopīgi ar Lietuvas Šauļu universitāti. 4.kārta norisinājās Rēzeknes poļu ģimnāzijā. Olimpiādes rezultāti būs zināmi jūnijā. (skolotāja L. Mālniece)

 

 

29.martā skolā ieradās TEHNOBUSS, kurā skolēniem bija iespēja iepazīties ar mūsdienīgu dažādu uzņēmumu aprīkojumu . Iegūtās zināšanas par jaunajām demo iekārtām palīdzēs  darba un karjeras izvēlē nākotnē.  30. martā skolā viesojās Latvijas Universitātes P.Stradiņa koledžas pārstāvis un informēja par studiju virzieniem koledžā. 
  
 

Dzejniecei Martai Bārbalei veltītais 2. jaunrades darbu konkurss

Gada sākumā izsludinājām nu jau otro Martai Bārbalei veltīto jaunrades darbu konkursu, kura moto bija:

„Cik daudzi ceļi atvijas-

Kā pielocīti pūri.

Kāds spēks pie tavas Latvijas

Uz mūžu tevi būris.”

 

10. martā Varakļānu pilī pulcējās lielāki un mazāki rakstnieki no tuvākām un mazliet tālākām pilsētām, lai piedalītos konkursa noslēguma pasākumā – labāko darbu autoru apbalvošanā, kur ar jaunu sparu apzinājāmies piederību savai ģimenei, savam dzimtajam novadam, savai valstij. Kopā konkursam tika iesniegti 145 darbi, un katrs no tiem pauda patriotismu visdažādākajos apziņas līmeņos, jaunie autori neskopojās kopt un cildināt savas saknes.

 

Varakļānu vidusskolas valodu komisija (latviešu valodas un literatūras skolotājas Aija Caune, Aina Jaunzeme un Anita Saleniece) izvērtēja visus konkursam iesniegtos darbus, kuri bija sadalīti 4 grupās, un apbalvoja veiksmīgākos jaunos autorus:

2.-4. klašu grupas laureāti: 3. vieta –Andrianai Ferčukai (Murmastienes pamatskola), 2. vieta –Sanijai Tumaševicai (Praulienas pamatskola), bet godpilnā 1. vieta – Laimai Melnei.

. 5.-7. klašu grupā 3. vietu ieguva Ileāna Halturina, 2. vietu Haralds Meiers un Samanta Sondare, bet godpilnā 1.vieta Endijam Vecozolam.

8.-9. klašu grupā 3. vietu izcīnīja Paula Strode, Roberts Eiduks, Anta Anete Ozoliņa (Praulienas pamatsk.)
2. vietu – Edgars Žeikars (Murmatienes pamatsk.) un 1. vietu ieguva – Rinalds Mozuls.

Vidusskolēnu grupā 3.vietu ieguva Inita Upīte .
2. vietu Juris Erels un 1. vieta Varakļānu vidusskolas 12. klases skolniecei Martai Jaunzemei. Ļoti daudzi konkursa dalībnieki saņēma Atzinības rakstus un vērtīgas grāmatas, kā arī pateicības par piedalīšanos konkursā.

Pasākumā pasniedza arī specbalvu, tā bija īpašā balva, ko pasniedza Martas Bārbales Literārā mantojuma fonds. To ieguva Kristīne Zeimule no Viļānu vidusskolas .

Arī muzeja darbinieces izlasīja un izvērtēja konkursa darbus, par savu simpātiju pasludinot Varakļānu vidusskolas 10. klases skolnieces Initas Upītes darbu

Varakļānu vidusskola nodeva 871 kg makulatūras   Sākums

 22. martā Madonas bērnu un jauniešu centrā “Kubs” norisinājās Vidzemes novada skolēnu skatuves runas konkursa 2. kārta. Šajā konkursā piedalījās divas mūsu skolas skolnieces – Māra Melne (1. klase, skolotāja Sandra Grudule ) un Elīna Ozoliņa (4.b klase, skolotāja Ingrīda Melne ). Esam priecīgi par labajiem rezultātiem – Mārai -1. pakāpes diploms, Elīnai – 2. pakāpes diploms!

Pasākuma organizētāji bērniem bija sagādājuši jauku pārsteigumu. Konkursa dalībnieki varēja baudīt ekskursiju Madonas karameļu darbnīcā!

Skolotāja – I. Melne

4.a klase  Varakļānu novada muzejā Gaļinas Meļņikas rokdarbu izstādē "Ciemos pie pasakas"
Šodien vārdadienas svin: Rauls, Rodrigo

Tuvākie pasākumi un svētki