27.novembrī veselības veicināšanas projekta ietvaros Varakļānu vidusskolā trenere Dace Dzilna vadīja nodarbības  par mobinga ietekmi uz skolēnu, uz tā veselību. Nodarbībās piedalījās 5.-7.klašu skolēni.
 
 
Pirmo reizi skolas vēsturē notika spēle "Izlaušanās no skolas" . Pasākumā piedalījās 5.-12.klašu skolēni. Pašpārvalde bija sagatavojusi āķīgus uzdevumus izkļūšanai no klases un septiņus uzdevumus skolas rūpīgākai iepazīšanai. 5.-6.klašu grupā uzvarēja 6.klases zēni, bet pirmie no skolas " izlauzās"  10.-12.klašu jauktā komanda. Apsveicam!
 
 
Izstāde " Latvija -tie esam un būsim mēs" 
 
 
15. novembrī notika 1.-4. klašu pasākums " Vai tu pazīsti Varakļānus un Latviju". Septītās klases skolēni bija sagatavojuši uzdevumus un jautājumus par piecām dažādām tēmām: " Objekti" ," Sports un  māksla", " Karte", " Mīklas un mūzika" , "Simboli". Skolēniem bija jāatpazīst ievērojami sportisti, mūziķi, valsts vīri, kultūrvēsturiski objekti un pilsētas. Jābūt atjautīgiem mīklu minētājiem un labi jāorientējas Latvijas kartē. Klases darbojās grupās. Jaunie skolotāji bija izpalīdzīgi un atsaucīgi . Paldies septītajiem.  
 
 
 
8.novembrī Madonā notika starpnovadu erudītu konkurss " Viss par Latviju" . Konkursā piedalījās divas komandas " Šāvējgurķi"(Paula Strode, Roberta Šminiņa, Laura Slūka-9.klase) un " Astotie" (Nikola Benislavska, Robijs Lūkass Mālnieks, Linards Naglis). Piecpadsmit  komandu konkurencē komanda " Astotie" izcīnīja 1.vietu. Apsveicam!

 

Pasākums "  Pietura-Profesija"  notieka projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros .Šoreiz skolā viesojās Varakļānu vidusskolas absolventes.Stjuarte Marija Zepa, modele Lelde Svilāne un pasākumu/krūīza vadītāja asistente Arta Mozule atbildēja uz jautājumiem : Kādi ir galvenie darba pienākumi? Kāda ir darba vide un darba laiks? Kā norit tipiska darba diena? Kādi ir profesijas" +" un " -" ?Kādām rakstura īpašībām ir jāpiemīt? Kādas prasmes ,zināšanas un izglītība ir nepieciešama? Kādas ir radnieciskas profesijas? Kā var atrast darbu šajā profesijā? Kāds ir atalgojums? Ko šobrīd darīt jaunietim (skolēnam), kuru interesē šīs profesijas? 

 

 

 

 
Šodien vārdadienas svin: Gundars, Knuts, Kurts

Tuvākie pasākumi un svētki