1. jūnijā 5.-12.klašu koris piedalījās Dziesmu dienā Madonā. Svētku atklāšana notika Lazdonas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Dienas turpinājumā dziedātājas piedalījās radošās un sportiskās aktivitātēs un koncertā " Dziesmu tinu kamolā..." .
 
 
 
 
30.maijā skolā notika tradicionālais pasākums " Bērni bērniem" .Skolēni piedalījās atraktīvās komandu un individuālajās spēlēs.Pasākuma noslēgumā  visi dalībnieki prieka pilni "  ieleca " vasaras brīvdienās.
 
 
 
 
Izlaidumi:
9.klasei    11.jūnijā plkst.17:00 Varakļānu KN
12.klasei  18. jūnijā plkst. 17:00 Varakļānu KN

 Lai arī kā skrietu laiks, pēc pieciem, divdesmit pieciem un pat pēc deviņdesmit pieciem gadiem bērnu kājas joprojām min to pašu ceļu uz skolu. Ceļš ir, bija un būs. Mainās tikai gājēji.  Tur, ārā, šalc mūsu skolas bērzi. Bet baltās palodzes skolas gaiteņos klusē un glabā skolēnu noslēpumus kā pēdējo pasaules dārgumu.

Ceļš ir, bija un būs. Mainās tikai gājēji, lai ar baltu krītu ierakstītu savus stāstus jaunas dienas debesīs.

 

 

 

 

 

25.aprīlī skolā viesojās Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļas pārstāvji un „4.maija Deklarācijas klubapārstāvis-Gunārs Klindžāns .
Nodarbībā vadītāji no Okupācijas muzeja iepazīstināja 9.-12.klašu skolēnus ar vēsturiskajiem notikumiem: LR proklamēšana un Latvijas Republika 1918. – 1940; Latvija okupācijas apstākļos un LR neatkarības atjaunošana. Iepazīties ar Deklarācijas „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” pieņemšanas notikumiem 1990. gadā palīdzēja G.Klindžāna stāstījums , kurš ir piedalījies šajā vēsturiskajā notikumā.

 

20.aprīlī pēc Latvijas Valsts mežu aicinājuma 7.klase piedalījās Meža dienās.Madonas meža iecirkņa vadītājs Vilnis Otvars skolēnus iepazīstināja ar meža attīstības ciklu un pastāstīja par koku stādīšanas paņēmieniem. Talcinieki  iestādīja 500 eglītes un tad cienājās ar ugunskurā ceptām desiņām.
 
 
Šodien vārdadienas svin: Amālija

Tuvākie pasākumi un svētki