23.martā Varakļānu vidusskolā notika M.Stārastes grāmatu svētki, kuros priecājāmies satikties ar Murmastienes pamatskolas sākumskolas skolēniem.Gatavojoties šim pasākumam, katrai klašu grupai tika dots uzdevums izlasīt kādu no M.Stārastes grāmatām. Saliekot kopā dziesmas, dejas un teatralizētu uzvedumu, kuros darbojās autores grāmatu varoņi, izdevās varenjauki!
 
Viens no nākošajiem uzdevumiem bija -  atbildēt uz skolotāju uzdotajiem jautājumiem par noteiktu M.Stārastes grāmatu. Neizpalika arī grāmatu varoņu zīmēšana.
 
Lai pavasaris ieskandētos vēl pamatīgāk, pasākuma noslēgumā skolas sporta zālē norisinājās dažādas veiklības stafetes, kurās piedalījās visi skolēni un uzvarēja DRAUDZĪBA.
 
Pasākuma mērķis bija gan rosināt skolēnus izlasīt, uzzīmēt, gan arī radīt vēlmi izlasīt to M.Stārastes grāmatu, kura vēl nebija zināma.Pasākumu organizēja sākumskolas metodiskā komisija. 
 
 
 
15. martā Madonas novada bibliotēkā notika Skaļās lasīšanas sacensību reģionālais fināls, kurā piedalījās
piecu novadu 11-12 gadu veci skolēni.No mūsu skolas šajā pasākumā piedalījās Elīna Ozoliņa,
Laima Melne, Ernests Kokars. Laima šajā sacensībā izcīnīja 1.vietu, Elīna 2.vietu!
12. maijā Laima kopā ar klasi brauks uz Rīgu, lai piedalītos sacensības lielajā finālā Nacionālajā bibliotēkā.
 
 
 

7.martā Madonā notika Vidzemes novada skatuves runas konkursa 2.kārta, kurā piedalījās arī jaunie mākslinieki no Varakļānu vidusskolas. 1.klases skolnieks Eduards Āboliņš konkursā izcīnīja I pakāpes diplomu, 4.klases skolēniem Gustavam Naglim un Laurai Kassalietei, kā arī 8.klases skolniecei Deinai Svilānei - II pakāpes diplomi. Apsveicam!

2.martā skolā notika pasākums " Joku viktorīna". Tajā piedalījās 5.-7.klašu skolēni. Pasākumā skolēni stāstīja jautrus notikumus no skolas dzīves, sacerēja jautrus dzejoļus, veidoja klases jautro  " foto" un izspēlēja komisku situāciju spēles.Paldies 8.klasei un skolotājai Aijai Caunei.
 
 
 
 
 
 
Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika divi pasākumi:
7.martā 10. -12.klasēm notika 3 lekcijas- diskusijas „Mans karjeras maratons sācies” par to, vai pastāv pareizi un nepareizi ceļi karjeras veidošanā, kā šodienas lēmumi var iespaidot karjeras iespējas nākotnē.Skolēni darbojās grupās ,veicot praktiskus uzdevumus par lēmumu pieņemšanu. 
 
9.martā 6.-10.klasēm un Murmastienes pamatskolas skolēniem notika tikšanās -diskusija ar mehatronikas inženieri Kārli Pīgožni .Skolēni iepazinās  ar  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā piedāvātajām studiju programmām. Skolēni saņēma atbildes uz jautājumiem:  Ko šobrīd darīt jaunietim (skolēnam), kuru interesē šī profesija?; Kādās mācību iestādēs var apgūt profesiju?; Kādas ir radnieciskas profesijas?; Cik pieprasīta ir un būs šī profesija?; Kāda ir darba vide un darba laiks?; Kā norit tipiska darba diena? Kādi ir profesijas" +" un " -"?; Kādām rakstura īpašībām ir jāpiemīt?; Kādas prasmes ,zināšanas un izglītība ir nepieciešama?; Kā var atrast darbu šajā profesijā? Kāds ir atalgojums?. Nodarbības noslēgumā prezentēja radiovadāmos modeļus un uzdeva jautājumus, lai padziļinātu izpratni par profesiju.
 
 
 
 

8.novembrī mūsu skolas skolēni Robijs Lūkass Mālnieks, Linards Naglis, Nikola Benislavska skolotājas Ingas Strodes vadībā piedalījās starpnovadu erudīcijas konkursā "Viss par Latviju" un ieguva 1.vietu. Kā balvu skolēni un skolotāja saņēma bezmaksas ekskursiju uz Rīgu 1.martā.Tāpat ekskursijā piedalījās mūsu skolas skolēni, erudīcijas konkursa "Mana valoda - mans draugs un palīgs" uzvarētāji - Linards Naglis un Rolands Kokars skolotājas Aijas Caunes vadībā.


Ekskursijas programma 1.martā bija izzinoša, interesanta uz daudzveidīga:
Ekskursija Ministru Kabinetā, nodarbība Latvijas Bankas zināšanu centrā "Naudas pasaule",radoša darbošanās Mākslas muzejā Rīgas Birža.

Šodien vārdadienas svin: Lāsma, Zanda, Zandis

Tuvākie pasākumi un svētki