Projektu nedēļas tēma " Izzini sevi...".Katra nedēļas diena bija veltīta noteiktai tēmai.Foto no prezentācijām.
 
 
 
Varakļānu vidusskolā notika Varakļānu novada Bērnu žūrijas noslēguma pasākums, kurā piedalījās 74 bērni. Paldies bibliotekārēm Sanitai Zaburdajevai,Inārai Kasparānei,Terēzei Ivenkovai.
 
 
Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa"  Lidice 2015"  Latvijas atlases kārtā starp laureātiem ir Varakļānu vidusskolas 9.klases skolnieces Sintijas Ikaunieces darbs
" Gaismas  ēdāja" .
 
6.februārī notika 1.klašu pasākums " 100 dienas skolā".Pirmklasnieki saviem vecākiem un skolas biedriem dziedāja,dejoja ,runāja dzeju un  pastāstīja ,ka ir kļuvuši par burtu un ciparu karaļiem.
30.janvārī skolā notika tradicionālā " Retro balle". Piedalījās ciemiņi no Viļānu vidusskolas, Cesvaines vidusskolas un mūsu skolas  absolventi.
               22.janvārī Varakļānu vidusskolā notika šaušanas sacensības. Sacensībās piedalījās  Varakļānu novada , Viļānu novada , Madonas novada jaunākās un vecākās grupas jaunsargu komandas.
 Komandā 4 jaunsargi  .Sacensības notika ar pneimatiskajām šautenēm bez tēmēšanas palīgierīcēm .Kopā startēja 10 komandas :
6 komandas vecākajā grupā ,4 komandas jaunākajā grupā.
Rezultāti.
Vecākajā grupā:
1.vieta -Viļānu vidusskolas komandai
2.vieta-Varakļānu vidusskola(11.-12.kl.)komandai
3.vieta-Varakļānu vidusskola(10.kl.)komandai
Jaunākajā grupā
1.vieta-Varakļānu vidusskolas jaunsargi(9.kl)
2.vieta-Dekšāru pamatskolas jaunsargi
3.vieta-Varakļānu vidusskolas jaunsargi(8.kl.)
8.klases komanda : Alvis Gruduls,Inita Upīte,Agnese Strode,Kristers Juška
9.klases komanda: Mairis Kančs,Jana Rēze,Klaudija Frolova,Gundars Vīgulis
10.klases komanda: Ingus Ivanovs,Andris Počs,Madara Mālniece,Laura Prusakova
11., 12.klašu komanda:Arvis Latkovskis,Matīss Broks,Kaspars Eiduks,Jānis Strods
 
Šodien vārdadienas svin: Rauls, Rodrigo

Tuvākie pasākumi un svētki